HP CM8000 user manual download (Page 74 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 100
Niittikasettien vaihtaminen
HUOMAUTUS:
HP:n monitoimiviimeistelijä on lisävaruste. Muissa viimeistelijöissä ei ole nitojaa.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun niittikasetti on vaihdettava. Lisävarusteena saatavassa
HP:n monitoimiviimeistelijässä on kaksi nitojaa. Nitoja 1 on oikealla, lähinnä laitetta. Nitoja 2 on
vasemmalla ja nitojan 1 yläpuolella. Ohjauspaneelista näkyy, kumpi nitoja on tyhjä.
VAROITUS:
Älä työnnä kättäsi laitteen sisään niittikasetin vaihtamista varten laitteen toimiessa, sillä
voit loukata itsesi.
1.
Avaa nitojan luukku.
2.
Irrota niittikasetin pidike vetämällä sen etuosassa olevaa vihreää vipua eteenpäin ja vetämällä
pidike suoraan ulos.
66
Luku 3
Laitteen huoltaminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices