HP CM8000 user manual download (Page 73 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 100
2.
Irrota kasetti työntämällä sitä taakse ja ylös ja vedä kasetti suoraan ulos.
3.
Työnnä uusi kasetti suoraan laitteeseen niin syvälle, että se lukkiutuu paikalleen.
4.
Palauta aidot HP-tarvikkeet Hewlett-Packardille kierrätettäviksi. Lisätietoja on sivustossa
www.hp.com/
go/recycle
.
HUOMAUTUS:
HP:n logo näkyy
Tarvikkeiden tilasivu
-kohdassa tarvikkeen nimen kohdassa
ainoastaan käytettäessä aitoja HP:n tarvikkeita.
FIWW
Mustekasettien vaihtaminen
65
Sample
This manual is suitable for devices