HP CM8000 user manual download (Page 72 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 100
Mustekasettien vaihtaminen
Laitteessa on neljä värillistä mustekasettia ja yksi kiinnitysainekasetti. Kiinnitysaine sitoo väriaineen
paperiin ja parantaa tulosteiden säilyvyyttä.
Näyttöön tulee ilmoitus, jos jokin kaseteista pitää vaihtaa. Ohjauspaneelista näkyy, mistä kasetista on
kysymys.
Mustekasetti vanhenee 12 kuukauden kuluttua asennuspäivästä, jos se on asennettu ennen
mustekasetin pakkauksessa olevaa viimeistä asennuspäivämäärää. Jos kasetti asennetaan viimeisen
asennuspäivämäärn jälkeen, se vanhenee alle 12 kuukaudessa.
HUOMAUTUS:
Jokaisen kasetin alaosa on erimuotoinen ja sopii vain oikeaan lokeroon.
1.
Avaa mustekasettitilan kansi.
64
Luku 3
Laitteen huoltaminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices