HP CM8000 user manual download (Page 70 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 100
Kuvien siirtäminen sivulla
Voit siirtää kuvaa sivun mitä tahansa reunaa kohti.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Viimeistely
-valikko.
3.
Valitse
Kuvan siirto
-välilehdestä sopivat asetukset.
Voit siirtää kuvaa etu- ja taustapuolella toisistaan riippumatta määrittämällä mitat asetuksilla
Etupuolen siirto
ja
Taustapuolen siirto
.
Voit siirtää kuvaa etu- ja taustapuolella saman verran, mutta vastakkaisiin suuntiin. Tämä on
kätevä tapa leventää reunusta sidottavan reunan kohdalta. Valitse
Etupuolen siirto
, määritä
asetukset ja valitse sitten
Etupuolen peilikuva
.
Voit pienentää kuvan levennettyjen reunusten väliin sopivaksi valitsemalla
Sovita
pienentämällä
.
Nidonta-asetusten määrittäminen
Jos HP:n monitoimiviimeistelijä on asennettu, voit nitoa asiakirjat.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Viimeistely
-valikko ja valitse
Tulostelokero 5
Tulostuskohde
-asetukseksi.
3.
Valitse
Viimeistely
-välilehden
Viimeistelyasetukset
- tai
Nidonta
-asetuksella haluamasi
nidontamenetelmä.
Väriasetusten määrittäminen
Määritä
Väri/laatuasetukset
-valikossa, miten värit tulkitaan ja tulostetaan ohjelmissa.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Väri/laatuasetukset
-valikko.
3.
Valitse haluamasi väriasetukset.
Palvelut-valikon käyttäminen
Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit tarkistaa laitteen ja tarvikkeiden tilatiedot
Palvelut
-valikosta.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Palvelut
-valikko.
3.
Valitse huoltotehtävä avattavasta luettelosta ja valitse
Käynnistä
. Sulautettu Web-palvelin avaa
sivun, joka sisältää valitsemaasi tehtävää koskevia tietoja.
62
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices