HP CM8000 user manual download (Page 69 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 100
HUOMAUTUS:
OS X 10.5 -käyttöjärjestelmässä saattaa näkyä oletusarvoinen sidonta-arvo, jos
olit valinnut ensin
Kaksipuolinen
-kohdan.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tällä toiminnolla voidaan tulostaa vedossivuja edullisesti.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse
Asemointi
-ponnahdusvalikko.
3.
Valitse
Sivuja arkille
-kohdassa kullekin arkille tulostettavien sivujen määrä (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
4.
Valitsemalla
Asemointisuunta
voit valita sivujen järjestyksen ja sijoittelun arkilla.
5.
Valitse
Reunaviiva
-kohdasta, millainen reunaviiva tulostetaan arkin kunkin sivun ympärille.
Vihkojen tulostaminen
Voit kopioida kaksi sivua yhdelle arkille ja sitten taittaa sivut keskeltä vihkon muotoon. Laite asettaa
sivut oikeaan järjestykseen. Jos alkuperäisessä asiakirjassa on esimerkiksi kahdeksan sivua, laite
tulostaa sivut 1–8 samalle arkille.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Viimeistely
-valikko.
3.
Valitse
Vihkon tulostus
-välilehdestä
Muotoile tuloste vihkoksi
.
4.
Jos alkuperäisen asiakirjan viimeisen sivun pitää toimia vihkon takakantena, valitse
Viimeinen
sivu on takakansi
.
5.
Valitse
Sivujärjestys
-asetuksella, nidotaanko sivut vasemmasta vai oikeasta reunasta.
6.
Valitse
Skaalaus
-asetukseksi
Suhteellinen
tai
Sovita sivulle
.
7.
Valitse
Vihkon paperi
-asetuksella käytettävä paperikoko.
FIWW
Tulostaminen Macintosh-tietokoneesta
61
Sample
This manual is suitable for devices