HP CM8000 user manual download (Page 68 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 100
5.
Valitse
Teksti
-kohdassa jokin vakioviesteistä tai valitse
Mukautettu
ja kirjoita ruutuun uusi viesti.
6.
Valitse loput asetukset.
HUOMAUTUS:
Läpinäkyvät vesileimat eivät ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
Asiakirjan koon muuttaminen
Voit skaalata asiakirjan erikokoiselle paperille sopivaksi.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Paperinkäsittely
-valikko.
3.
Valitse
Kohdepaperikoko
-alueelta
Skaalaa paperikokoon sopivaksi
ja valitse sitten koko
avattavasta luettelosta.
4.
Jos haluat käyttää vain asiakirjaa pienempää paperia, valitse
Skaalaa vain pienemmäksi
.
Tulostaminen mukautetun kokoiselle paperille
Voit tulostaa mukautetun kokoiselle paperille.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Arkin määrittely
.
2.
(OS X 10.3) Valitse avattavasta
Asetukset
-luettelosta
Mukautettu paperikoko
ja määritä mitat.
TAI
(OS X 10.4 ja uudemmat) Valitse avattavasta
Paperikoko
-luettelosta
Hallitse mukautettuja
kokoja
, lisää uusi koko ja määritä mitat.
Kansilehden tulostaminen
Voit tulostaa asiakirjaan erillisen kansilehden, jossa on viesti (esimerkiksi Luottamuksellinen).
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse
Kansilehti
-ponnahdusvalikosta, tulostetaanko kansilehti
Ennen asiakirjaa
vai
Asiakirjan
jälkeen
.
3.
Valitse
Kansilehden tyyppi
-ponnahdusvalikosta viesti, jonka haluat tulostaa kansilehdelle.
HUOMAUTUS:
Voit tulostaa tyhjän kansilehden valitsemalla
Kansilehden
tyyppi
-ponnahdusvalikosta
Standardi
.
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Voit tulostaa automaattisesti sivun kummallekin puolelle.
1.
Aseta yhteen lokeroista niin paljon paperia kuin työssä tarvitaan. Jos asetat erikoispaperia, katso
kohtaa
Erikoismateriaalien lisääminen
sivulla
24
.
2.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
3.
Avaa
Asemointi
-ponnahdusvalikko.
4.
Valitse
Kaksipuolinen
-asetukseksi joko
Pitkän reunan sidonta
tai
Lyhyen reunan sidonta
.
60
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices