HP CM8000 user manual download (Page 67 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 100
Värien laadun määrittäminen
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Väri/laatuasetukset
-valikko ja valitse
Perustiedot
-välilehti.
3.
Ota värillinen tulostus käyttöön asetuksella
Väritulostus
. Valitse
Värilaatu
-asetukseksi joko
Ammattilaislaatu
tai
Yleinen toimisto
.
Töiden säilyttäminen
Voit säilyttää työt laitteessa ja tulostaa ne milloin tahansa. Voit jakaa säilytetyt työt muiden kanssa tai
määrittää ne yksityisiksi.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Työn säilytys
-valikko.
3.
Valitse säilytettävän työn tyyppi
Työn säilytystila
-asetuksella.
4.
Jos valitsit edellisessä vaiheessa
Tallennettu työ
tai
Yksityinen työ
ja valitsit
Käytä PIN-koodia
tulostuksessa
-asetuksen, kirjoita ruutuun nelinumeroinen koodi. Kun joku muu yrittää tulostaa
tämän työn, laite pyytää häntä antamaan PIN-koodin.
Esiasetusten luominen ja käyttäminen
Esiasetusten avulla voit käyttää tulostinohjaimen nykyisiä asetuksia uudelleen.
Esiasetuksen luominen
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse tulostusasetukset.
3.
Valitse
Esiasetukset
-ruudusta
Tallenna nimellä...
ja kirjoita esiasetuksen nimi.
4.
Valitse
OK
.
Esiasetusten käyttäminen
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse käytettävä esiasetus
Esiasetukset
-valikosta.
HUOMAUTUS:
Voit käyttää tulostinohjaimen oletusasetuksia valitsemalla
Standardi
-esiasetuksen.
Vesileimojen käyttäminen
Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka tulostetaan kunkin asiakirjan sivun taustalle.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Vesileimat
-valikko.
3.
Valitse
Tila
-kohdassa käytettävä vesileiman tyyppi. Tulosta puoliläpinäkyvä viesti valitsemalla
Vesileima
. Tulosta läpinäkymätön viesti valitsemalla
Peittokaavio
.
4.
Valitse
Sivut
-kohdassa, tulostetaanko vesileima kaikille sivuille vai vain ensimmäiselle sivulle.
FIWW
Tulostaminen Macintosh-tietokoneesta
59
Sample
This manual is suitable for devices