HP CM8000 user manual download (Page 66 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 100
Tulostaminen Macintosh-tietokoneesta
Laitteen mukana toimitetaan tulostinohjaimet, joiden avulla tietokone on yhteydessä laitteeseen.
Tulostinohjaimen kautta käytetään laitteen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle,
asiakirjojen koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.
Tulostinohjaimet sisältävät online-ohjeen, jossa on tavallisimpien tulostustehtävien ohjeet sekä
tulostinohjaimen painikkeiden, valintaneliöiden ja avattavien valikkojen kuvaukset.
HUOMAUTUS:
Varmista, että laite näkyy tulostinten luettelossa, ennen kuin lähetät tulostustyön
laitteeseen.
Macintosh-tulostinohjaimen ominaisuudet
HUOMAUTUS:
Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin
asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.
Lokeron valitseminen
Voit tulostaa kaikki sivut samanlaiselle paperille tai tulostaa ensimmäisen sivun yhdentyyppiselle
paperille ja muut sivut toisentyyppiselle paperille.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Paperinsyöttö
-valikko.
3.
Jos haluat tulostaa kaikki sivut samanlaiselle paperille, valitse
Kaikki sivut lokerosta
-asetus,
avaa luettelo ja valitse käytettävä paperilokero.
4.
Jos haluat tulostaa ensimmäisen sivun erilaiselle paperille kuin muut sivut, valitse
Ensimmäinen
sivu lokerosta
, avaa luettelo ja valitse paperilokero. Valitse sitten toinen lokero
Muut sivut
lokerosta
-asetuksella.
Tulostelokeron valitseminen
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Viimeistely
-valikko.
3.
Valitse
Viimeistely
-välilehden
Tulostuskohde
-asetuksella, mitä tulostelokeroa käytetään.
HUOMAUTUS:
Kaikki nidotut tulosteet luovutetaan tulostelokeroon 5.
Paperityypin valitseminen
Sen sijaan, että valitset tietyn paperilokeron, voit määrittää työn tulostettavaksi tietyntyyppiselle
paperille. Laite valitsee kyseistä paperia sisältävän lokeron tai kehottaa lisäämään oikeantyyppistä
paperia.
1.
Valitse
Arkisto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Avaa
Viimeistely
-valikko.
3.
Valitse käytettävän paperin tyyppi
Viimeistely
-välilehden
Materiaalityyppi
-asetuksella.
58
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices