HP CM8000 user manual download (Page 65 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 100
Nidonta-asetusten määrittäminen
Määritä ohjaimen asetukset niin, että ohjain tunnistaa viimeistelijän.
Jos HP:n monitoimiviimeistelijä on asennettu, mutta nidonta-asetukset eivät näy tulostinohjaimessa,
ohjaimen asetuksia on muutettava niin, että ohjain tunnistaa viimeistelijän.
1.
Napsauta
Käynnistä
, valitse
Asetukset
ja valitse sitten
Tulostimet
tai
Tulostimet ja faksit
.
2.
Napsauta ohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Ominaisuudet
.
3.
Valitse
Laitteen asetukset
-välilehti. (
Laitteen asetukset
-välilehteä ei voi avata
sovellusohjelmista.)
4.
Valitse asennettavien lisävarusteiden luettelosta HP:n monitoimiviimeistelijä ja napsauta sitten
OK
.
Nidonta-asetusten määrittäminen tulostustöitä varten
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Tulostus
-välilehti.
4.
Valitse
Nidonta
-ruudusta tulostustyössä käytettävä nidonta-asetus.
5.
Napsauta
OK
.
Väriasetusten määrittäminen
Väri
-välilehden asetukset vaikuttavat siihen, miten värit tulkitaan ja tulostetaan ohjelmissa.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Väri
-välilehti.
4.
Valitse haluamasi vaihtoehto
Väriasetukset
-alueella.
5.
Valitse
Lisää väriasetuksia...
, jotta
Värin lisäasetukset
-valintaikkuna avautuu. Säädä syaanin,
magentan, keltaisen ja mustan asetukset. Valitse
OK
.
6.
Valitse
Väriteemat
-alueelta haluamasi
RGB-väri
-asetus.
7.
Valitse
OK
.
Palvelut-välilehden käyttäminen
Jos laite on liitetty verkkoon, voit tarkistaa laitteen ja tarvikkeiden tilatiedot
Palvelut
-välilehdestä.
Napsauta
Laitteen ja tarvikkeiden tila
-painiketta, jotta sulautetun Web-palvelimen
Laitteen tila
-sivu
avautuu. Sivulla näkyy laitteen nykyinen tila, kunkin tarvikkeen jäljellä oleva käyttöikä prosentteina sekä
tietoja tarvikkeiden tilaamisesta.
FIWW
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
57
Sample
This manual is suitable for devices