HP CM8000 user manual download (Page 64 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 100
Kuvien siirtäminen sivulla
Voit siirtää kuvaa sivun mitä tahansa reunaa kohti.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Tulostus
-välilehti.
4.
Napsauta
Kuvan siirron asetukset...
.
Voit siirtää kuvaa etu- ja taustapuolella toisistaan riippumatta määrittämällä mitat asetuksilla
Etupuolen siirto
ja
Taustapuolen siirto
.
Voit siirtää kuvaa etu- ja taustapuolella saman verran, mutta vastakkaisiin suuntiin. Tämä on
kätevä tapa leventää reunusta sidottavan reunan kohdalta. Valitse
Etupuolen siirto
, määritä
asetukset ja valitse sitten
Etupuolen peilikuva
.
Voit pienentää kuvan levennettyjen reunusten väliin sopivaksi valitsemalla
Sovita
pienentämällä
.
HP:n digitaalisen valokuvauksen vaihtoehdot -valintaikkuna
Valitsemalla
HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset
voit tulostaa tavallista laadukkaampia
valokuvia ja kuvia.
HP:n digitaalisen valokuvauksen vaihtoehdot -valintaikkunan avaaminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti ja sen jälkeen
HP:n digitaalinen kuvankäsittely
-painike.
HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset
-valintaikkunassa on seuraavat asetukset:
Kontrastin parantaminen
: Voit parantaa haalistuneiden valokuvien värejä ja kontrastia.
Valitsemalla
Automaattinen
voit määrittää tulostinohjelmiston vaalentamaan valokuvien korjausta
tarvitsevia alueita.
Digitaalinen salama
: Voit korostaa tummien kohtien yksityiskohtia säätämällä niiden valotusta.
Valitsemalla
Automaattinen
voit määrittää tulostinohjelmiston tasapainottamaan kirkkauden ja
tummuuden.
SmartFocus
: Voit parantaa heikkotarkkuuksisten, esimerkiksi Internetistä ladattujen kuvien laatua
ja tarkkuutta. Valitsemalla
Käytössä
voit määrittää tulostinohjelmiston tarkentamaan kuvan
yksityiskohtia.
Terävyys
Voit säätää kuvan terävyyttä tarpeen mukaan. Valitsemalla
Automaattinen
voit
määrittää tulostinohjelmiston säätämään kuvan terävöitystason.
Tasoittaminen
: Voit pehmentää kuvaa. Valitsemalla
Automaattinen
voit määrittää
tulostinohjelmiston säätämään kuvan tasoitustason.
56
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices