HP CM8000 user manual download (Page 63 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 100
1. Vaaka
Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.
2. Lyhyt reuna, vaaka
Jokainen sivu on oikein päin. Vastakkaiset sivut luetaan ylhäältä alas.
3. Pitkä reuna, pysty
Tämä on oletusasetus ja useimmiten käytetty asettelu. Jokainen sivu on oikein päin.
Vastakkaiset sivut luetaan ylhäältä alas.
4. Pysty
Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Windowsissa
Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja valitse
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Viimeistely
-välilehti.
4.
Valitse
Asiakirjan asetukset
-kohdassa sivujen määrä, jonka haluat tulostaa kullekin arkille (1, 2,
4, 6, 9 tai 16).
5.
Jos sivumäärä on enemmän kuin 1, valitse asianmukaiset
Tulosta sivukehykset
- ja
Sivujärjestys
-asetukset.
Jos haluat muuttaa sivun suuntaa, valitse
Pysty
tai
Vaaka
.
6.
Valitse
OK
. Laite on nyt määritetty tulostamaan arkille valittu määrä sivuja.
Vihkojen tulostaminen
Voit kopioida kaksi sivua yhdelle arkille ja sitten taittaa sivut keskeltä vihkon muotoon. Laite asettaa
sivut oikeaan järjestykseen. Jos alkuperäisessä asiakirjassa on esimerkiksi kahdeksan sivua, laite
tulostaa sivut 1–8 samalle arkille.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Viimeistely
-välilehti.
4.
Valitse
Tulosta molemmille puolille
.
5.
Valitse avattavasta
Vihkon asettelu
-luettelosta joko
Vasemman reunan nidonta
tai
Oikean
reunan nidonta
.
Sivuja arkilla
-asetukseksi vaihtuu automaattisesti 2 sivua arkilla.
6.
Napsauta
OK
.
FIWW
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
55
Sample
This manual is suitable for devices