HP CM8000 user manual download (Page 62 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 100
6.
Määritä asetukset, joiden mukaan tyhjät tai esipainetut arkit lisätään.
7.
Napsauta
OK
, kun haluat palata
Paperi/laatu
-välilehteen.
8.
Napsauta
OK
.
Luvun sivuasettelu
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat määrittää tulostustyön lukujen asettelun.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
Sivun poikkeukset
-luettelosta
Luvun sivuasettelu
.
5.
Napsauta
Asetukset
.
6.
Määritä asetukset, joita pitää käyttää tulostustyön lukujen asettelussa.
7.
Valitse
OK
, kun haluat palata
Paperi/laatu
-välilehteen.
8.
Napsauta
OK
.
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Voit tulostaa automaattisesti sivun kummallekin puolelle.
1.
Aseta yhteen lokeroista niin paljon paperia kuin työssä tarvitaan. Jos lisäät erikoispaperia, katso
kohtaa
Erikoismateriaalien lisääminen
sivulla
24
.
2.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
3.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
4.
Valitse
Viimeistely
-välilehdestä
Tulosta molemmille puolille
.
5.
Napsauta
OK
.
Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot
Tässä kuvataan neljä eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Voit valita vaihtoehdon 1 tai 4 valitsemalla
tulostinohjaimesta
Käännä sivut ylös
.
1
2
3
4
54
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices