HP CM8000 user manual download (Page 61 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 100
4.
Valitse tulostettavan paperin koko.
5.
Kun haluat tulostaa asiakirjan ilman sovittamista, varmista, että
Sovita kokoon
-vaihtoehto
ei
ole
valittuna.
6.
Valitse
OK
.
Mukautetun paperikoon määrittäminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehdessä
Mukautettu
.
4.
Kirjoita
Mukautettu paperikoko
-ikkunassa nimi mukautetulle paperikoolle.
5.
Kirjoita paperikoon pituus ja leveys. Jos kirjoitettu koko on liian pieni tai suuri, ohjain säätää koon
sallittuun pienimpään tai suurimpaan kokoon.
6.
Muuta mittayksikkö tarvittaessa millimetreiksi tai tuumiksi napsauttamalla painiketta.
7.
Valitse
Tallenna
.
8.
Napsauta
OK
. Tallentamasi nimi näkyy paperikokoluettelossa myöhempää käyttöä varten.
Tulostaminen erilaiselle paperille
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat tulostaa työn tietyt sivut erilaiselle paperille.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
Sivun poikkeukset
-luettelosta
Tulosta sivut eri paperille
.
5.
Napsauta
Asetukset
.
6.
Määritä asetukset, joita haluat käyttää tulostaessasi tietyt sivut erilaiselle paperille. Napsauta
Lisää
.
7.
Napsauta
OK
, kun haluat palata
Paperi/laatu
-välilehteen.
8.
Napsauta
OK
.
Tyhjien tai esipainettujen arkkien lisääminen
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat lisätä tulostustyöhön tyhjiä tai esipainettuja arkkeja.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
Sivun poikkeukset
-luettelosta
Kannet
.
5.
Napsauta
Asetukset
.
FIWW
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
53
Sample
This manual is suitable for devices