HP CM8000 user manual download (Page 60 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 100
5.
Kirjoita mukautetun pikavalinnan nimi
Tulostuksen pikavalinnat
-ruutuun.
6.
Napsauta
OK
.
Tulostuksen pikavalintojen käyttäminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
4.
Valitse käytettävä pikavalinta
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta.
5.
Napsauta
OK
.
Vesileimojen käyttäminen
Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka tulostetaan kunkin asiakirjan sivun taustalle.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja valitse
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Napsauta
Tehosteet
-välilehdessä olevaa
Vesileimat
-luetteloa.
4.
Napsauta haluamaasi vesileimaa. Voit luoda uuden vesileiman valitsemalla
Muokkaa
.
5.
Jos haluat vesileiman näkyvän vain asiakirjan ensimmäisellä sivulla, valitse
Vain ensimmäisellä
sivulla
.
6.
Valitse
OK
.
Poista vesileima napsauttamalla
Vesileimat
-luettelossa
(ei mitään)
.
Asiakirjojen koon muuttaminen
Koonmuuttamisasetuksilla voit skaalata asiakirjan tiettyyn prosenttiin sen normaalista koosta. Voit myös
tulostaa asiakirjan erikokoiselle paperille skaalattuna tai ilman skaalausta.
Asiakirjan pienentäminen tai suurentaminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja valitse
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Kirjoita asiakirjan pienennys- tai suurennusprosentti
Tehosteet
-välilehden kohtaan
% todellisesta
koosta
.
Voit myös säätää prosenttiosuutta vierityspalkin avulla.
4.
Valitse
OK
.
Asiakirjan tulostaminen eri kokoiselle paperille
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja valitse
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Napsauta
Tehosteet
-välilehdessä
Tulosta asiakirja kokoon
.
52
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices