HP CM8000 user manual download (Page 6 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 100
Kopioiminen skannaustasolta
............................................................................................
27
Kopiointiasetusten muuttaminen
........................................................................................
28
Työnkoontitoiminnon käyttäminen
.....................................................................................
30
Faksi
...................................................................................................................................................
31
Faksiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
...........................................................
31
Faksien lähettäminen
.........................................................................................................
31
Faksien vastaanottaminen
.................................................................................................
32
Faksien peruuttaminen
......................................................................................................
32
Faksien lähettäminen Windowsissa
...................................................................................
33
Faksin lähettäminen yhdelle vastaanottajalle
....................................................
33
Faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle
....................................................
34
Erikoismerkkien lisääminen faksinumeroon.
.....................................................
35
Faksin lähettäminen puhelinluetteloa käyttäen
.................................................
35
Puhelinluettelon muokkaaminen
.......................................................................
36
Nimien lisääminen puhelinluetteloon.
...............................................
36
Nimien poistaminen puhelinluettelosta
.............................................
37
Nimien muokkaaminen puhelinluettelossa
.......................................
37
Lähetä sähköpostiin
...........................................................................................................................
38
Skannatun tiedoston lähettäminen sähköpostiliitteenä
......................................................
38
Sähköpostin osoitekirjan käyttäminen
...............................................................................
38
Sähköpostiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
.................................................
39
Lähetys verkkokansioon
.....................................................................................................................
41
Skannatun tiedoston lähettäminen verkkokansioon
..........................................................
41
Kansioasetusten määrittäminen
........................................................................................
41
Työn säilytys
.......................................................................................................................................
43
Töiden tallentaminen laitteeseen
.......................................................................................
43
Tietokoneesta lähetettyjen töiden säilyttäminen
................................................................
43
Työn tallennusasetusten määrittäminen
............................................................................
44
Tallennettujen töiden noutaminen
......................................................................................
45
Tallennettujen töiden poistaminen
.....................................................................................
46
Työn tilan tarkistaminen ja työjonon käyttäminen
...............................................................................
47
Työjonon avaaminen
.........................................................................................................
47
Erilaisten töiden samanaikainen käsittely
..........................................................................
47
Jonon töiden aikaistaminen ja keskeyttäminen
.................................................................
47
Töiden prioriteetit
..............................................................................................
48
Työn keskeyttäminen
........................................................................................
48
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
................................................................................................
50
Windows-tulostinohjaimen ominaisuudet
...........................................................................
50
Lokeron valitseminen
........................................................................................
50
Tulostelokeron valitseminen tulostustöitä varten
..............................................
50
Paperityypin valitseminen
.................................................................................
50
Värilaadun määrittäminen
.................................................................................
51
Töiden tallentaminen
.........................................................................................
51
Tulostuksen pikavalintojen luominen ja käyttäminen
........................................
51
iv
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices