HP CM8000 user manual download (Page 59 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 100
Värilaadun määrittäminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
Tulostuslaatu
-alueen
Värilaatu
-osasta joko
Ammattilaislaatu
tai
Yleinen toimisto
.
Töiden tallentaminen
Käytä tulostinohjaimen
Työn säilytys
-välilehteä, kun haluat tallentaa tulostustöitä laitteeseen. Sitten
voit tulostaa työn milloin tahansa laitteen ohjauspaneelin avulla. Voit esimerkiksi ladata henkilökunta-,
laskutus- tai työaikalomakkeen tai kalenterin, jonka toiset käyttäjät voivat tulostaa tarvittaessa.
Työn säilytys -välilehden ottaminen käyttöön
Työn säilytys
-välilehti on ehkä otettava käyttöön, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
1.
Napsauta
Käynnistä
ja valitse
Asetukset
. Valitse sitten
Tulostimet
tai
Tulostimet ja faksit
.
2.
Napsauta ohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten
Ominaisuudet
.
3.
Valitse
Laitteen asetukset
-välilehti.
4.
Napsauta
Asennettavissa olevat vaihtoehdot
-luettelon kohtaa
Työn säilytys
ja napsauta sitten
Käytössä
.
5.
Valitse
Käytä
.
Työn tallentaminen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Työn säilytys
-välilehti.
4.
Valitse haluamasi työn säilytystapa ja asetukset.
HUOMAUTUS:
Työn säilytys
-välilehden yläosassa on tekstiruutu, jossa näkyy valitun
asetuksen kuvaus.
5.
Valitse
OK
.
Tulostuksen pikavalintojen luominen ja käyttäminen
Tulostuksen pikavalintojen avulla voit tulostaa töitä käyttäen tiettyjä tulostinohjaimen asetuksia. Valitse
jokin määritetyistä pikavalinnoista tai luo mukautettu pikavalinta.
Tulostuksen pikavalinnan luominen
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Määritä haluamasi tulostusasetukset.
4.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti ja napsauta sitten
Tallenna nimellä
.
FIWW
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
51
Sample
This manual is suitable for devices