HP CM8000 user manual download (Page 58 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 100
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
Laitteen mukana toimitetaan tulostinohjaimet, joiden avulla tietokone on yhteydessä laitteeseen.
Tulostinohjaimen kautta käytetään laitteen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle,
asiakirjojen koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.
Tulostinohjaimet sisältävät online-ohjeen, jossa on tavallisimpien tulostustehtävien ohjeet sekä
tulostinohjaimen painikkeiden, valintaneliöiden ja avattavien valikkojen kuvaukset.
HUOMAUTUS:
Varmista, että laite näkyy tulostinten luettelossa, ennen kuin lähetät tulostustyön
laitteeseen.
Windows-tulostinohjaimen ominaisuudet
HUOMAUTUS:
Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin
asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.
Lokeron valitseminen
Valitse tulostinohjaimella lokero tulostustyötä varten tekemällä seuraavasti:
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse lokero
Paperi/laatu
-välilehden avattavasta
Paperilähde
-luettelosta.
4.
Valitse
OK
.
Tulostelokeron valitseminen tulostustöitä varten
Jos lisävarusteena saatava viimeistelijä on asennettu, valitse tulostinohjaimella tulostelokero
tulostustyötä varten tekemällä seuraavasti:
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja sen jälkeen
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse tulostelokero
Tuloste
-välilehden avattavasta
Tulostelokeron asetukset
-luettelosta.
HUOMAUTUS:
Kaikki nidotut tulosteet luovutetaan lokeroon 5.
4.
Valitse
OK
.
Paperityypin valitseminen
Sen sijaan, että valitset tietyn paperilokeron, voit määrittää työn tulostettavaksi tietyntyyppiselle
paperille. Laite valitsee kyseistä paperia sisältävän lokeron tai kehottaa asettamaan oikeantyyppistä
paperia.
1.
Valitse sovelluksen
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja napsauta sitten
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse käytettävän paperin tyyppi avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta.
50
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices