HP CM8000 user manual download (Page 56 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 100
aiemmaksi, jotta se käsitellään mahdollisimman pian. Voit myös keskeyttää meneillään olevan työn,
jotta uusi työ käsitellään heti.
Töiden prioriteetit
Laite asettaa työt seuraavaan järjestykseen, tärkeimmät ensimmäisinä:
1.
Mikä tahansa työ, jota olet erikseen aikaistanut toisella seuraavista menetelmistä:
käyttämällä
Korota
-asetusta, joka liittyy laitteen ohjauspaneelin
Työn tila
-toimintoon
painamalla laitteen ohjauspaneelin
Keskeytys
-painiketta.
Jos työ aikaistetaan jommallakummalla näistä menetelmistä, nykyinen työ keskeytyy heti.
Lisätietoja on kohdassa
Työn keskeyttäminen
sivulla
48
.
2.
Laitteesta käynnistetyt työt:
kopiointityöt
töiden säilytystyöt
sisäisten sivujen tulostaminen.
Jos mikä tahansa näistä töistä käynnistetään, nykyinen työ keskeytyy heti. Lisätietoja on kohdassa
Työn keskeyttäminen
sivulla
48
.
3.
Tietokoneesta lähetetyt työt ja saapuneet faksit Nämä työt eivät keskeytä nykyistä työtä. Jos joku
käyttää juuri laitteen ohjauspaneelia, nämä työt pysäytetään, kunnes hän on lopettanut.
Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin määrittää Siirrä tulostustyötä -asetukseksi
Ei käytössä
, jotta
käyttäjän toimet laitteen ohjauspaneelista eivät estä näiden töiden lykkäämistä.
Työn keskeyttäminen
Laite voi keskeyttää työn tulostamisen seuraavissa rajakohdissa:
Sivun lopussa, mutta keskellä monisivuista työtä. Jos nykyinen työ tulostetaan kaksipuolisesti,
keskeytys tapahtuu vasta molempien sivujen tulostamisen jälkeen.
HUOMAUTUS:
Jos nykyinen työ edellyttää nitomista, uusi työ keskeyttää sen vasta yhden
kokonaisen sivusarjan tulostamisen jälkeen.
Koko sivusarjan tulostamisen jälkeen, jos työ sisältää useita kopioita.
Tapahtuvan keskeytyksen tyyppi määräytyy aikaistettavan tai käynnistettävän työn tyypin mukaan.
Kopiointityön käynnistäminen keskeyttää nykyisen työn kokonaisen sivun jälkeen, ellei nykyinen
työ edellytä nitomista.
Sisäisen sivun tai säilytetyn työn tulostaminen keskeyttää nykyisen työn kokonaisen sivusarjan
jälkeen.
Työn tulostaminen tietokoneesta tai saapuneen faksin tulostaminen ei keskeytä nykyistä työtä, ellei
uutta työtä aikaisteta jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
käyttämällä
Korota
-asetusta, joka liittyy laitteen ohjauspaneelin
Työn tila
-toimintoon
painamalla laitteen ohjauspaneelin
Keskeytys
-painiketta.
48
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices