HP CM8000 user manual download (Page 55 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 100
Työn tilan tarkistaminen ja työjonon käyttäminen
Kun haluat tarkistaa jonkin työn tilan, käytä laitteen ohjauspaneelin
Työn tila
-toimintoa. Samalla
toiminnolla voit pysäyttää töitä, poistaa töitä jonosta tai siirtää työtä edemmäksi jonossa, jotta se
käsitellään aikaisemmin.
Työjonon avaaminen
1.
Vieritä esiin aloitusnäytön vaihtoehto
Työn tila
ja kosketa sitä. Työjono tulee näkyviin.
2.
Aktiivinen
-välilehti sisältää nyt käsiteltävänä olevat työt. Valitse työn luokka avattavasta valikosta
ja valitse sitten työn nimi.
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää laitteen asetukset niin, että et voi
peruuttaa tai aikaistaa muiden käyttäjien töitä etkä nähdä niiden tarkkoja tietoja.
Valitse
Keskeytä kaikki
, jos haluat pysäyttää kaikki aktiiviset työt.
VAROITUS:
Kun laitteen toiminta keskeytetään, se lopettaa heti tulevien tulostustöiden
käsittelemisen. Tämä tilanne jatkuu, kunnes ohjauspaneelista valitaan Palauta kaikki.
Kosketa
Peruuta työ
, jos haluat peruuttaa valitun työn ja poistaa sen työjonosta.
Kosketa
Tiedot
, jos haluat nähdä valitun työn tiedot.
Kosketa
Korota
, jos haluat siirtää valittua työtä edemmäksi työjonossa, jotta se käsitellään
mahdollisimman pian. Lisätietoja on kohdassa
Jonon töiden aikaistaminen ja keskeyttäminen
sivulla
47
.
3.
Työloki
-välilehdessä on lueteltu kaikki suoritetut työt. Valitse työn luokka avattavasta valikosta ja
valitse sitten työn nimi. Kosketa
Tiedot
, jotta näet valitun työn tiedot.
HUOMAUTUS:
Työloki
-kohdassa näkyvät ainoastaan ne työt, joiden tarkasteluoikeus käyttäjällä
on. Tämän toiminnon käyttäminen saattaa edellyttää kirjautumista ohjauspaneelista.
Erilaisten töiden samanaikainen käsittely
Laite käsittelee samanaikaisesti useita töitä aina, kun se on mahdollista. Tämä onnistuu, koska skanneri,
tulostinosa ja digitaalilähetystoiminto pystyvät käsittelemään eri töitä samanaikaisesti. Laite voi
esimerkiksi vastaanottaa tai lähettää faksia tai digitaalilähetystyötä ja samalla skannata kopiointityötä
tai tulostaa etäkäyttäjän työtä. Lisäksi se voi sallia joidenkin työtyyppien keskeyttää meneillään olevia
töitä asetusten ja töiden tärkeyden mukaan.
Järjestelmänvalvoja voi hallita tulevien tulostustöiden tärkeysjärjestystä Siirrä tulostustyötä -toiminnolla.
Sillä voi lykätä tulevien tulostustöiden tulostamista, kun käyttäjät kopioivat tai käyttävät laitteen
tallennettujen töiden tulostustoimintoa. Kun Siirrä tulostustyötä -toiminto on käytössä, tulevat
tulostustyöt tulostetaan vasta, kun laitteessa kesken olevat työt ovat valmiita. Kun Siirrä tulostustyötä -
toiminto ei ole käytössä, laite asettaa tulevat tulostustyöt jonoon heti, vaikka ne keskeyttäisivät
kopiointitöitä tai tallennettuja töitä.
HUOMAUTUS:
Siirrä tulostustyötä -toiminto koskee ainoastaan tulostusprosesseja. Muutoin laite
sijoittaa tulevat työt jonoon heti niiden vastaanottamisen jälkeen.
Jonon töiden aikaistaminen ja keskeyttäminen
Kun jonossa on useita töitä, laite käsittelee ne useimmiten siinä järjestyksessä kuin ne ovat saapuneet.
Tietynlaiset työt ovat kuitenkin etusijalla muihin töihin nähden. Voit myös siirtää työtä jonossa
FIWW
Työn tilan tarkistaminen ja työjonon käyttäminen
47
Sample
This manual is suitable for devices