HP CM8000 user manual download (Page 54 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 100
Tallennettujen töiden poistaminen
Kun haluat poistaa tallennettuja töitä, käynnistä
Työn säilytys
-toiminto laitteen ohjauspaneelista.
1.
Kosketa aloitusnäytössä
Työn säilytys
.
2.
Valitse
Hae
-välilehti.
3.
Avaa kansio, johon työ on tallennettu, ja valitse sitten työ.
4.
Kosketa
Poista
.
5.
Toista nämä vaiheet jokaisen poistettavan tallennetun työn kohdalla.
46
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices