HP CM8000 user manual download (Page 53 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 100
Asetuksen nimi
Kuvaus
Pvm-/aikaleima
Tällä asetuksella voit tulostaa kopioihin päivämäärän ja ajan. Voit muuttaa näiden tietojen tyyliä
ja sijaintia.
Sivunumeroleima
Tällä asetuksella voit tulostaa kopioihin sivunumerot. Voit muuttaa numeroiden tyyliä ja sijaintia.
Tekstileima
Tällä asetuksella voit tulostaa valmiiksi määritetyn tekstin kopioihin tai tulostaa antamasi
tekstin. Tekstileima muistuttaa vesileimaa, mutta sen sijaintia sivulla ja kulmaa voidaan
muuttaa.
Sarjanumeroleima
Tällä asetuksella voit lisätä kopioihin sarjanumerot. Jos esimerkiksi teet asiakirjasta viisi
kopiota, laite lisää ensimmäisen sarjan jokaiseen kopioon numeron 1.
Reunasta reunaan
Jos alkuperäinen asiakirja on tulostettu hyvin lähelle reunoja, tällä asetuksella voit varmistaa,
että mahdollisimman suuri osa sisällöstä kopioituu. Reunoissa voi kuitenkin näkyä varjoja.
Kuvan siirto
Tällä asetuksella voit siirtää kuvaa sivulla.
Kuvan toisto
Tällä asetuksella voit kopioida saman kuvan monta kertaa samalle arkille. Kun käytät tätä
asetusta, aseta alkuperäinen skannaustasolle ja jätä kansi auki.
Tallennettujen töiden noutaminen
Voit noutaa ja tulostaa laitteeseen tallennettuja töitä riippumatta siitä, onko ne skannattu laitteella vai
lähetetty tietokoneesta.
HUOMAUTUS:
Joihinkin laitteisiin järjestelmänvalvoja on voinut määrittää pakollisen kirjautumisen.
Et voi noutaa tai tulostaa tallennettua työtä, jos oikeutesi eivät riitä värien tulostamiseen. Laite antaa
tässä tilanteessa varoituksen.
1.
Kosketa aloitusnäytössä
Työn säilytys
, jotta työn tallennustoiminto käynnistyy. Valitse
Hae
-
välilehti.
2.
Valitse näytön vasemmassa reunassa olevasta luettelosta kansio, johon työ on tallennettu.
Tallennettujen töiden luettelo tulee näkyviin.
3.
Valitse työ luettelosta. Jos työ on yksityinen, kosketa
PIN:
-tekstin alapuolella olevaa ruutua ja anna
oikea PIN-koodi.
4.
Tulosta työ koskettamalla
Hae tallennettu työ
-painiketta (
).
Laite säilyttää useimmat työt siihen asti, kun ne poistetaan, mutta se poistaa tietynlaiset työt
automaattisesti tulostamisen jälkeen.
Tallennetun työn tyyppi
Toiminta tulostuksen jälkeen
Kaikki laitteella skannatut, julkiset ja yksityiset tallennetut työt
Säilyvät laitteen kiintolevyllä
Tietokoneesta lähetetyt tallennetut työt
Säilyvät laitteen kiintolevyllä
Tietokoneesta lähetetyt tallennetut pikakopiointityöt
Säilyvät laitteen kiintolevyllä
Yksityinen työ -työt, lähetetty tietokoneesta
Poistetaan automaattisesti tulostuksen jälkeen
Tietokoneesta lähetetyt tallennetut tulosta ja säilytä -työt
Poistetaan automaattisesti, kun seuraavat kopiot on tulostettu
Taulukko 2-7
Tallennettujen töiden asetukset (jatkoa)
FIWW
Työn säilytys
45
Sample
This manual is suitable for devices