HP CM8000 user manual download (Page 52 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 100
Työn säilytysasetus
Kuvaus
Pikakopio
Työ lähetetään laitteeseen ja tulostetaan kerran. Se säilyy laitteessa, jotta siitä
voidaan tulostaa tarvittaessa lisää kopioita.
Säilytetty työ
Työ säilyy laitteessa, kunnes se poistetaan. Sitä ei tulosteta, ennen kuin käyttäjä
noutaa sen laitteesta. Jos määrität nelinumeroisen PIN-koodin, se täytyy antaa
ennen työn noutamista.
Käytä tätä asetusta, kun säilytät monelle käyttäjälle yhteisiä asiakirjoja.
Lisätietoja töiden säilyttämisestä tulostinohjaimen avulla on seuraavissa osissa:
Väriasetusten määrittäminen
sivulla
57
Macintosh-tulostinohjaimen ominaisuudet
sivulla
58
Työn tallennusasetusten määrittäminen
Laitteessa on useita toimintoja laitteella skannattujen ja tallennettujen töiden optimoimista varten. Kaikki
nämä toiminnot voidaan valita
Työn säilytys
-näytöstä tallennettua työtä luotaessa.
HUOMAUTUS:
Toiminnot eivät ole käytettävissä, kun joku noutaa työn tulostettavaksi.
Työn säilytys
-näytössä on neljä sivua. Voit siirtyä ensimmäiseltä sivulta toiselle koskettamalla
Lisää
asetuksia
.
Jos haluat tietoja asetuksen käyttämisestä, kosketa asetusta ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa ohjepainiketta (
). Seuraavassa taulukossa on työn tallennusasetusten yleiskuvaus.
HUOMAUTUS:
Laitteeseen asennetut lisävarusteet voivat vaikuttaa siihen, mitkä näistä asetuksista
näkyvät. Asetukset on lueteltu järjestyksessä, jossa ne voivat olla näytössä.
Taulukko 2-7
Tallennettujen töiden asetukset
Asetuksen nimi
Kuvaus
Paperin valinta
Tällä asetuksella voit valita lokeron, jossa on haluamasi kokoista ja tyyppistä paperia.
Kuvansäätö
Tällä asetuksella voit parantaa tiedoston yleistä laatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta,
terävyyttä ja kontrastia sekä käyttää
Taustan tyhjennys
-asetusta, joka poistaa himmeät kuvat
taustalta tai vaalean taustavärin.
Sisällyksen suunta
Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: pystysuoraan vai
vaakasuoraan.
Tulostelokero
Tällä asetuksella voit valita tulostelokeron kopioita varten. Jos lisävarusteena saatava
HP:n monitoimiviimeistelijä on asennettu, nidotut kopiot luovutetaan aina tulostelokeroon 5.
Sivuja/arkki
Tällä asetuksella voit kopioida monta sivua yhdelle arkille.
Vesileima
Tällä asetuksella voit tulostaa läpikuultavan tekstin vinottain jokaisen sivun keskelle.
Otsikot
Tällä asetuksella voit tulostaa läpikuultavan kuvan jokaiselle sivulle. Taustakuvat muistuttavat
vesileimoja, mutta niissä voi olla millainen kuva tahansa, esimerkiksi yrityksen logo.
Luvun sivut
Tällä asetuksella voit kopioida useita lukuja sisältäviä asiakirjoja. Voit määrittää, että luku alkaa
aina vasemman- tai oikeanpuoleiselta sivulta. Laite lisää tarvittaessa tyhjiä sivuja, jotta kunkin
luvun ensimmäinen sivu sijoittuu valitulle puolelle.
Taulukko 2-6
Säilytettävien töiden tyypit (jatkoa)
44
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices