HP CM8000 user manual download (Page 51 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 100
Työn säilytys
Voit tallentaa töitä laitteeseen, josta voit tulostaa niitä milloin tahansa. Voit jakaa tallennettuja töitä
toisten käyttäjien kanssa tai merkitä ne yksityisiksi.
Töiden tallentaminen laitteeseen
1.
Aseta alkuperäinen skannaustasolle tulostuspuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen tulostuspuoli
ylöspäin.
2.
Kosketa aloitusnäytössä
Työn säilytys
, jotta työn tallennustoiminto käynnistyy. Valitse
Luo
-
välilehti.
3.
Määritä tallennettavan työn nimi toisella seuraavista tavoista:
Valitse kansio luettelosta. Kosketa
Uusi työ
ja kirjoita työn nimi.
Kosketa ruutua, joka on
Kansion nimi:
- tai
Työn nimi:
-kohdan alapuolella, ja muokkaa sitten
tekstiä.
4.
Yksityisen tallennetun työn nimen vieressä on lukkokuvake, ja työn hakeminen edellyttää PIN-
koodin antamista. Voit määrittää työn yksityiseksi valitsemalla
PIN tulostukseen
ja kirjoittamalla
työn PIN-koodin.
5.
Kosketa
Lisää asetuksia
, jos haluat nähdä työn tallennuksen muut asetukset. Lisätietoja
mukautettujen asetusten käyttämisestä on kohdassa
Työn tallennusasetusten määrittäminen
sivulla
44
.
6.
Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, skannaa asiakirja ja tallenna työ koskettamalla
Luo
tallennettu työ
-painiketta (
). Työ säilyy laitteessa, kunnes poistat sen, joten voit tulostaa sen niin
usein kuin on tarpeen.
Jos olet kirjautunut laitteeseen, työ tallentuu kansioon, jonka nimi on sama kuin kirjautumisnimesi.
Jos et ole kirjautunut laitteeseen, työ tallentuu julkiseen kansioon.
Tietoja työn noutamisesta on kohdassa
Tallennettujen töiden noutaminen
sivulla
45
.
Tietokoneesta lähetettyjen töiden säilyttäminen
Voit paitsi skannata asiakirjan ja säilyttää sen käyttäen laitteen ohjauspaneelia, myös lähettää työn
tietokoneesta ja säilyttää sen laitteessa. Tähän tehtävään käytetään tulostinohjainta. Voit säilyttää
tietokoneesta lähetetyn työn eri tavoin sen mukaan, millainen työ on.
Taulukko 2-6
Säilytettävien töiden tyypit
Työn säilytysasetus
Kuvaus
Tulosta ja säilytä
Työ lähetetään laitteeseen lyhytaikaista säilytystä varten. Jos sinun on tulostettava
työstä monta kopiota ja haluat tarkistaa niiden ulkoasun ennen tulostamista, valitse
tämä toiminto. Työ lähetetään laitteeseen ja tulostetaan kerran. Voit valita laitteen
ohjauspaneelista, tulostetaanko muut kopiot vai keskeytetäänkö työ. Kun kopiot on
tulostettu, työ poistetaan.
Yksityinen työ
Työ säilyy laitteessa, kunnes käyttäjä noutaa sen laitteesta. Jos määrität
nelinumeroisen PIN-koodin, se on annettava ennen työn noutamista.
Laite poistaa työn automaattisesti tulostuksen jälkeen.
FIWW
Työn säilytys
43
Sample
This manual is suitable for devices