HP CM8000 user manual download (Page 50 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 100
Asetuksen nimi
Kuvaus
Alkuperäisen puolet
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan kummankin puolen asettelun.
Tulostuslaatu
Tällä asetuksella voit vaikuttaa tiedoston laatuun. Parempilaatuiset kuvat ovat tiedostokooltaan
suurempia kuin heikompilaatuiset, ja niiden lähettäminen kestää kauemmin.
Sisällyksen suunta
Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: pystysuoraan vai
vaakasuoraan.
Tarkkuus
Tällä asetuksella voit määrittää tiedoston tarkkuuden. Suuren tarkkuuden kuvissa on paljon
pisteitä tuumalla (dpi, dots per inch), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienen tarkkuuden
kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia, mutta
tiedosto on pienempi.
Alkuperäinen koko
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoon.
Väri/musta
Tällä asetuksella voit valita, onko tiedosto mustavalkoinen vai värillinen.
Tekstin/kuvan optimointi
Tällä asetuksella voit optimoida tulostuksen tietynlaista sisältöä varten. Voit optimoida
tulostuksen tekstiä tai kuvia varten tai säätää asetusta manuaalisesti.
Ilmoitus
Tällä asetuksella voit pyytää lähettämäsi tiedoston tilaa kuvaavan ilmoituksen. Ilmoitus on
mahdollista vastaanottaa sähköpostitse tai tulostaa.
Kuvansäätö
Tällä asetuksella voit parantaa tiedoston yleistä laatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta,
terävyyttä ja kontrastia sekä käyttää
Taustan tyhjennys
-asetusta, joka poistaa himmeät kuvat
taustalta tai vaalean taustavärin.
Työn koonti
Tällä asetuksella voit yhdistää useita alkuperäisten asiakirjojen sarjoja yhdeksi tiedostoksi. Voit
myös skannata alkuperäisen asiakirjan, jossa on enemmän sivuja kuin syöttölaitteeseen
mahtuu kerralla.
Taulukko 2-5
Verkkokansiotöiden asetukset (jatkoa)
42
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices