HP CM8000 user manual download (Page 5 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 100
Sisällysluettelo
1
Perustietoa laitteesta
Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja
..........................................................................................
2
Tuotteen yleiskuvaus
............................................................................................................................
3
Kuva edestä
.........................................................................................................................
3
Laite takaa (oikea puoli)
.......................................................................................................
4
Laite takaa (vasen puoli)
......................................................................................................
4
Yksittäistulostelokero
...........................................................................................................
5
Lisävarusteena saatavat viimeistelijät
.................................................................................
5
Lisävarusteena saatava HP:n 4 lokeron työnerottelu
..........................................
6
Lisävarusteena saatava HP:n monitoimiviimeistelijä
..........................................
6
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
........................................................................................
7
Ohjauspaneelin käyttäminen
................................................................................................................
8
Ohjauspaneelin sisältö
.........................................................................................................
8
Aloitusnäyttö
........................................................................................................................
9
Kosketusnäytön painikkeet
................................................................................................
10
Ohjauspaneelin ohjetoiminto
.............................................................................................
10
Tuetut paperit
.....................................................................................................................................
12
Suositeltu paperi
................................................................................................................
12
Erikoispapereiden käyttöohjeita
.........................................................................................
13
Tietynlaisille asiakirjoille suositeltu paperi
.........................................................................
14
Eri lokeroihin sopivat paperityypit
......................................................................................
14
Kunkin lokeron tuetut paperikoot
.......................................................................................
15
Kunkin lokeron kapasiteetti
................................................................................................
17
Kunkin lokeron tuetut paperikoot
.......................................................................................
18
Paperilokeroiden täyttäminen
.............................................................................................................
19
Lokeron 1 (käsinsyöttölokeron) täyttäminen
......................................................................
19
Lokeroiden 2, 3 ja 4 täyttäminen
........................................................................................
21
Lokeron 5 täyttäminen
.......................................................................................................
22
Erikoismateriaalien lisääminen
...........................................................................................................
24
2
Laitteen käyttäminen
Kopioiminen
........................................................................................................................................
26
Kopioiminen asiakirjansyöttölaitteesta
...............................................................................
26
Erikokoisten alkuperäisten kopioiminen
............................................................
27
FIWW
iii
Sample
This manual is suitable for devices