HP CM8000 user manual download (Page 49 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 100
Lähetys verkkokansioon
Jos laite on liitetty verkkoon ja järjestelmänvalvoja on ottanut tämän toiminnon käyttöön, voit skannata
asiakirjan ja tallentaa sen tiedostona verkkokansioon.
Skannatun tiedoston lähettäminen verkkokansioon
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvoja on voinut määrittää laitteen asetukset niin, että sinun pitää
kirjautua laitteeseen, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
1.
Aseta alkuperäinen asiakirja skannaustasolle tulostuspuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen
tulostuspuoli ylöspäin.
2.
Käynnistä verkkokansiotoiminto koskettamalla aloitusnäytössä
Verkkokansio
.
3.
Määritä toisella seuraavista menetelmistä kansio, johon tiedosto tallennetaan:
Valitse luettelosta jokin
Pikakäyttökansiot
-vaihtoehdoista. Nämä ovat järjestelmänvalvojan
luomia kansioita.
Kosketa
Verkkokansion polku:
-tekstin alapuolella olevaa ruutua, jotta virtuaalinäppäimistö
tulee näkyviin. Kirjoita kansion verkkopolku.
4.
Määritä tiedoston nimi koskettamalla
Tiedostonimi:
-tekstin alapuolella olevaa ruutua.
Virtuaalinäppäimistö tulee näkyviin. Kirjoita tiedoston nimi. Sinun ei tarvitse lisätä nimeen
tunnistetta. Laite lisää sen automaattisesti asiakirjan tiedostotyyppiasetuksen perusteella.
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvoja määrittää oletustiedostotyypin. Jos haluat käyttää toista
tiedostotyyppiä, kosketa
Lisää asetuksia
ja valitse
Asiakirjan tiedostotyyppi
-asetus.
5.
Tuo muut verkkokansion asetukset näkyviin koskettamalla
Lisää asetuksia
. Lisätietoja
mukautettujen asetusten käyttämisestä on kohdassa
Kansioasetusten määrittäminen
sivulla
41
.
6.
Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, skannaa asiakirja ja lähetä tiedosto koskettamalla
Lähetys
verkkokansioon
-painiketta (
).
7.
Jos haluat tarkistaa, onnistuiko tiedoston lähettäminen, avaa aloitusnäyttö ja kosketa
Työn tila
.
Kosketa
Työloki
-välilehteä ja etsi tiedosto suoritettujen töiden luettelosta.
Kansioasetusten määrittäminen
Laitteessa on useita asetuksia verkkokansioihin tallennettujen tiedostojen optimoimista varten. Kaikki
nämä asetukset voidaan valita
Verkkokansio
-näytöstä.
Verkkokansio
-näytössä on kaksi sivua. Voit siirtyä ensimmäiseltä sivulta toiselle koskettamalla
Lisää
asetuksia
.
Jos haluat tietoja asetuksen käyttämisestä, kosketa asetusta ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa ohjepainiketta (
). Seuraavassa taulukossa on niiden asetusten yleiskuvaus, jotka koskevat
tiedoston tallentamista verkkokansioon.
Taulukko 2-5
Verkkokansiotöiden asetukset
Asetuksen nimi
Kuvaus
Asiakirjan tiedostotyyppi
Tällä asetuksella voit valita tallennettavan tiedoston muodon.
FIWW
Lähetys verkkokansioon
41
Sample
This manual is suitable for devices