HP CM8000 user manual download (Page 48 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 100
Jos haluat tietoja asetuksen käyttämisestä, kosketa asetusta ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa ohjepainiketta (
). Seuraavassa taulukossa on sähköpostiasetusten yleiskuvaus.
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää laitteen asetukset niin, että osa näistä
asetuksista ei näy. Asetukset on lueteltu järjestyksessä, jossa ne voivat olla näytössä.
Taulukko 2-4
Sähköpostitöiden asetukset
Asetuksen nimi
Kuvaus
Asiakirjan tiedostotyyppi
Tällä asetuksella voit valita sähköpostiliitteen tiedostomuodon.
Alkuperäisen puolet
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan kummankin puolen asettelun.
Tulostuslaatu
Tällä asetuksella voit valita sähköpostiliitteen laadun. Parempilaatuiset kuvat ovat
tiedostokooltaan suurempia kuin heikompilaatuiset. Suurten tiedostojen lähettäminen kestää
kauemmin, ja joillakin vastaanottajilla voi olla vaikeuksia vastaanottaa ne.
Sisällyksen suunta
Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: pystysuoraan vai
vaakasuoraan.
Tarkkuus
Tällä asetuksella voit määrittää sähköpostiliitteen tarkkuuden. Suuren tarkkuuden kuvissa on
paljon pisteitä tuumalla (dpi, dots per inch), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienen
tarkkuuden kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia,
mutta tiedosto on pienempi.
Alkuperäinen koko
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoon.
Väri/musta
Tällä asetuksella voit valita, onko sähköpostiliite mustavalkoinen vai värillinen.
Tekstin/kuvan optimointi
Tällä asetuksella voit optimoida tulostuksen tietynlaista sisältöä varten. Voit optimoida
tulostuksen tekstiä tai kuvia varten tai säätää asetusta manuaalisesti.
Ilmoitus
Tällä asetuksella voit pyytää lähettämäsi liitteen tilaa kuvaavan ilmoituksen. Ilmoitus on
mahdollista vastaanottaa sähköpostitse tai tulostaa.
Kuvansäätö
Tällä asetuksella voit parantaa tiedoston yleistä laatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta,
terävyyttä ja kontrastia sekä käyttää
Taustan tyhjennys
-asetusta, joka poistaa himmeät kuvat
taustalta tai vaalean taustavärin.
Työn koonti
Tällä asetuksella voit yhdistää useita alkuperäisten asiakirjojen sarjoja yhdeksi
sähköpostiliitteeksi Voit myös skannata alkuperäisen asiakirjan, jossa on enemmän sivuja kuin
syöttölaitteeseen mahtuu kerralla.
40
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices