HP CM8000 user manual download (Page 47 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 100
Jos tarvitset lisätietoja jostakin osoitteesta, valitse osoite näytön vasemmassa reunassa olevasta
luettelosta ja kosketa
Tiedot
.
Voit lisätä laitteeseen tallennettuun osoitekirjaan merkintöjä. Voit myös muokata ja poistaa tiettyjä
merkintöjä. Jos olet kirjautunut laitteeseen, lisäämäsi osoitteet eivät ole muiden käytettävissä.
HUOMAUTUS:
Et voi muokata etkä poistaa verkko-osoitteita tai eräitä merkintöjä, jotka on tuotu
muista osoitekirjoista. Lisäys-, muokkaus- ja poistopainikkeet eivät ole käytettävissä näiden merkintöjen
kohdalla.
Osoitteen käyttäminen
1.
Valitse yksi tai useampia nimiä näytön vasemmassa reunassa olevasta
luettelosta koskettamalla niitä.
2.
Siirrä nimet näytön oikeassa reunassa olevaan luetteloon koskettamalla oikeaa
nuolipainiketta (
).
3.
Jos haluat poistaa nimen näytön oikean reunan luettelosa, valitse nimi ja sen
jälkeen luettelon alapuolella oleva roskakoripainiketta.
4.
Kosketa
OK
, jotta
Sähköposti
-näyttö palaa näkyviin. Nimen tai nimien pitäisi
näkyä oikeassa kentässä.
Osoitteen lisääminen
1.
Kosketa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa pluspainiketta (
).
Virtuaalinäppäimistö tulee näkyviin.
2.
Valitse kukin kenttä vuorollaan ja kirjoita ruutuun oikeat tiedot. Pakolliset kentät
on merkitty tähdellä (*).
3.
Kun olet antanut kaikki tiedot, lisää nimi yhteystietoluetteloon koskettamalla
OK
ja palaa
Osoitekirja
-näyttöön.
Jos olet kirjautunut laitteeseen, lisäämäsi osoite tallentuu omaan
yhteystietoluetteloosi. Jos et ole kirjautunut laitteeseen, osoite tallentuu
jaettuun yhteystietoluetteloon.
Osoitteen muokkaaminen
1.
Valitse nimi näytön vasemmassa reunassa olevasta luettelosta koskettamalla
sitä.
2.
Avaa virtuaalinäppäimistö koskettamalla
Muokkaa
.
3.
Jos haluat muuttaa jonkin kentän sisältöä, valitse kenttä ja kirjoita oikeat tiedot.
4.
Kun olet tehnyt kaikki muutokset, kosketa
OK
, jotta
Osoitekirja
-näyttö palaa
näkyviin.
Osoitteen poistaminen
1.
Valitse nimi näytön vasemmassa reunassa olevasta luettelosta koskettamalla
sitä. Voit valita useita nimiä.
2.
Kosketa roskakoripainiketta.
3.
Laite pyytää vahvistamaan osoitteiden poistamisen. Poista osoitteet ja palaa
osoitekirjanäyttöön koskettamalla
Kyllä
.
Sähköpostiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
Laitteessa on useita asetuksia sähköpostiliitteiden optimoimista varten. Ne kaikki voidaan määrittää
Sähköposti
-näytössä.
Sähköposti
-näyttö sisältää kaksi sivua. Voit siirtyä ensimmäiseltä sivulta toiselle koskettamalla
Lisää
asetuksia
.
FIWW
Lähetä sähköpostiin
39
Sample
This manual is suitable for devices