HP CM8000 user manual download (Page 46 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 100
Lähetä sähköpostiin
Jos laite on liitetty verkkopalvelimeen, jolla on kelvollinen SMTP (simple mail transfer protocol) -osoite
ja jossa on Internet-yhteys, laitteella voi skannata asiakirjan ja lähettää sen sähköpostin liitetiedostona.
Skannatun tiedoston lähettäminen sähköpostiliitteenä
1.
Aseta alkuperäinen asiakirja skannaustasolle tulostuspuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen
tulostuspuoli ylöspäin.
2.
Käynnistä sähköpostitoiminto koskettamalla aloitusnäytössä
Sähköposti
.
3.
Valitse kukin kenttä vuorollaan, kosketa tekstiruutua, jotta virtuaalinäppäimistö tulee näkyviin, ja
kirjoita tiedot. Käytä näytön oikeassa reunassa olevia vierityspainikkeita, jotta näet kaikki kentät.
Jos haluat hakea osoitteen sähköpostin osoitekirjasta, kosketa osoitekirjapainiketta (
), jos se on
käytettävissä, ja valitse nimi. Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostin osoitekirjan käyttäminen
sivulla
38
.
HUOMAUTUS:
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt laitteen asetukset niin, että voit lähettää
sähköpostia vain itsellesi, osoitekirjapainiketta ei näy.
Lähettäjä:
Kirjoita viestin lähettävän henkilön sähköpostiosoite. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt
Lähettäjä:
-oletusosoitteen, tässä kentässä on sisältö valmiina etkä ehkä voi muuttaa sitä. Jos olet
kirjautunut laitteeseen, kentässä on oma sähköpostiosoitteesi.
Vastaanottaja:
Kirjoita vastaanottajien nimet. Erottele nimet lisäämällä puolipisteitä tai koskettamalla
Enter
-
painiketta. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt tämän toiminnon asetukset niin, että voit lähettää
sähköpostia vain itsellesi, tässä kentässä on sähköpostiosoitteesi valmiina etkä voi muuttaa sitä.
Kopio:
Kirjoita vastaanottajien nimet. Erottele nimet lisäämällä puolipisteitä tai koskettamalla
Enter
-
painiketta. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt tämän toiminnon asetukset niin, että voit lähettää
sähköpostia vain itsellesi, tämä kenttä on tyhjä etkä voi täyttää sitä.
Piilokopio:
Kirjoita vastaanottajien nimet. Muut vastaanottajat eivät näe tässä kentässä olevia nimiä. Erottele
nimet lisäämällä puolipisteitä tai koskettamalla
Enter
. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt tämän
toiminnon asetukset niin, että voit lähettää sähköpostia vain itsellesi, tämä kenttä on tyhjä etkä voi
täyttää sitä.
Aihe:
Kirjoita viestin aihe.
Tiedostonimi:
Kirjoita sähköpostiliitteenä käytettävän tiedoston nimi.
Viesti:
Kirjoita sähköpostitse lähetettävä viesti. Järjestelmänvalvoja on ehkä lukinnut tämän kentän.
4.
Tuo muut sähköpostiasetukset näkyviin koskettamalla
Lisää asetuksia
. Lisätietoja mukautetuista
asetuksista on kohdassa
Sähköpostiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
sivulla
39
.
5.
Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, skannaa asiakirja ja lähetä sähköpostiviesti koskettamalla
Lähetä sähköposti
(
).
6.
Jos haluat tarkistaa, onnistuiko sähköpostiviestin lähettäminen, avaa aloitusnäyttö ja kosketa
Työn
tila
. Kosketa
Työloki
-välilehteä ja etsi sähköpostiviesti suoritettujen töiden luettelosta.
Sähköpostin osoitekirjan käyttäminen
Sähköpostin osoitekirjaan voit tallentaa sähköpostin vastaanottajien tietoja. Kun haluat avata
osoitekirjan, kosketa sähköpostinäytön osoitekirjapainiketta (
). Painike on käytettävissä
Lähettäjä:
-,
Vastaanottaja:
-,
Kopio:
- ja
Piilokopio:
-kentissä.
38
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices