HP CM8000 user manual download (Page 44 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 100
8.
Jos
Lähetä faksi
-valintaikkunan
Sisällytä faksiin
-alueelta on valittu asetus
Kansilehti (vain yksi
vastaanottaja)
, poista sen valinta.
9.
Jos laskutuskooditoiminto on käytössä, kirjoita koodi
Lähetä faksi
-valintaikkunan kohtaan
Laskutustiedot
. Voit muuttaa laskutuskoodia kunkin faksityön osalta erikseen.
10.
Jos haluat lähettää faksin kaikille vastaanottajille käyttäen oletusasetuksia, napsauta
Lähetä
.
HUOMAUTUS:
Valitse
Lähetä faksi
-valintaikkunan
Asetukset
-välilehti, jos haluat nähdä
lähettäjän nimen, faksilaadun, ilmoitustiedot ja esikatseluasetukset. Voit muuttaa näitä tietoja
kunkin faksityön osalta erikseen. Lähetä faksi napsauttamalla
Lähetä
.
11.
Jos valitsit
Asetukset
-välilehdestä
Näytä esikatselu ennen lähettämistä
, faksityön
esikatseluikkuna tulee näkyviin. Tarkista, että faksi on kunnossa.
HUOMAUTUS:
Esikatselutoimintoa ei voi käyttää osoita ja tulosta -toiminnon kanssa.
Osoita ja tulosta -toiminto on Windowsin ominaisuus, jolla voidaan muodostaa yhteys, tulostaa tai
faksata etätulostimeen ilman asennuslevyjä. Tiedostot ja määritystiedot ladataan automaattisesti
tulostuspalvelimesta asiakaskoneeseen.
12.
Napsauta
Näytä
tai käytä avattavaa zoomausvalikkoa, jos haluat muuttaa asiakirjan esikatselun
kokoa.
13.
Voit selata asiakirjaa napsauttamalla nuolipainikkeita.
14.
Lähetä faksi napsauttamalla
Lähetä faksi
tai napsauta
Peruuta faksi
ja muuta faksiasetuksia.
Puhelinluettelon muokkaaminen
Voit tallentaa puhelinluetteloon yhteystiedot, jotka näkyvät
Lähetä faksi
-valintaikkunan kohdassa
Faksin vastaanottaja
. Voit lisätä tai poistaa nimiä.
Lähetä faksi -puhelinluettelo tallentuu XML-tiedostona Omat tiedostot -kansioon. HP ei suosittele tämän
tiedoston muokkaamista eikä kopioimista.
Nimien lisääminen puhelinluetteloon.
Kun haluat lisätä nimiä puhelinluetteloon, toimi seuraavasti:
1.
Napsauta
Lähetä faksi
-valintaikkunan
Faksin vastaanottaja
-alueen kirjakuvaketta.
2.
Napsauta
Puhelinluettelo
-valintaikkunassa
Lisää
.
3.
Kirjoita
Lisää puhelinluetteloon
-valintaikkunan tekstiruutuihin vastaanottajan nimi, faksinumero
ja yrityksen nimi.
4.
Napsauta
OK
.
5.
Lisää nimet napsauttamalla
Puhelinluettelo
-valintaikkunassa
Lisää
.
6.
Napsauta
OK
, kun olet lisännyt haluamasi nimet puhelinluetteloon.
36
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices