HP CM8000 user manual download (Page 40 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 100
Voit lisätä tauon koskettamalla
Keskeytä
.
Voit poistaa merkin koskettamalla askelpalautinpainiketta (
).
Pikavalinnan käyttäminen
Valitse pikavalintakoodi faksinäytön luettelosta tai kosketa
Pikavalintakoodi:
-
tekstin alapuolella olevaa ruutua ja kirjoita pikavalintakoodi.
Jos haluat etsiä pikavalintakoodin, kosketa etsintäpainiketta (
).
4.
Palaa faksinäyttöön koskettamalla
OK
. Jos haluat siirtää numeron faksin vastaanottajien
luetteloon, kosketa alanuolipainiketta (
).
5.
Voit tuoda näyttöön lisää faksiasetuksia koskettamalla
Lisää asetuksia
. Lisätietoja mukautettujen
asetusten käyttämisestä on kohdassa
Faksiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
sivulla
31
.
6.
Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, skannaa asiakirja ja lähetä faksi koskettamalla
Lähetä
faksi
(
).
7.
Jos haluat tarkistaa, onnistuiko faksin lähettäminen, avaa aloitusnäyttö ja kosketa
Työn tila
.
Kosketa
Työloki
-välilehteä ja etsi faksi valmiiden töiden luettelosta.
Faksien vastaanottaminen
Laite pystyy vastaanottamaan fakseja, jos analoginen faksilisävaruste on asennettu. Jos tätä
lisävarustetta ei ole asennettu, voit lähettää fakseja lähiverkon tai Internetin faksipalvelun avulla, mutta
laite ei pysty vastaanottamaan fakseja.
Laite siirtää saapuneet faksit aktiiviseen työjonoon. Jos jonossa ei ole muita töitä, laite tulostaa faksin
heti. Jos jonossa on muita töitä, laite tulostaa faksin niiden jälkeen. Jos haluat tulostaa faksin
aikaisemmin, voit siirtää sitä edemmäksi työjonossa.
HUOMAUTUS:
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt aikataulun faksien tulostamista varten, on
mahdollista, että kaikki faksit tallentuvat laitteeseen ja tulostuvat myöhemmin.
Faksin aikaistaminen työjonossa
1.
Kosketa aloitusnäytössä
Työn tila
.
2.
Avaa
Aktiivinen
-välilehden avattava luettelo nimeltä
Valitse työn tyyppi
ja valitse
Kopiointi,
Tulostus, Saapuvat faksityöt
.
3.
Valitse työ luettelosta ja kosketa sitten
Korota
. Laite siirtää työn mahdollisimman lähelle jonon
alkua.
Faksien peruuttaminen
Voit peruuttaa lähtevät faksit, joita skannataan juuri tai jotka odottavat työjonossa. Voit peruuttaa myös
saapuvat faksit.
Faksin peruuttaminen skannauksen
aikana
1.
Paina
Pysäytys
.
Työn tila
-näyttö avautuu, ja laite ilmoittaa, että työ on
peruutettu.
2.
Jatka koskettamalla
OK
.
32
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices