HP CM8000 user manual download (Page 4 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 100
Tekijänoikeus ja käyttöoikeus
© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.
Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.
HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun
takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään
tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei
ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai
toimituksellisista virheistä eikä puutteista.
Edition 1, 3/2008
C5956-90354
Tavaramerkkitietoja
Windows
®
on Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
Turvallisuustietoja
Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara ja
sähköiskujen riski olisi mahdollisimman
pieni.
Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä
varoituksia ja ohjeita.
Varoitus: Liikkuvat osat saattavat
aiheuttaa vammoja. Älä kurkota nitojan
sisään. Älä kurkota liikkuvien lokeroiden alle.
Sample
This manual is suitable for devices