HP CM8000 user manual download (Page 39 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 100
Faksi
Jos laitteeseen on asennettu valinnainen faksilisälaite ja laite on liitetty analogiseen puhelinlinjaan,
laitteella voi lähettää ja vastaanottaa fakseja.
HUOMAUTUS:
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt LAN- tai Internet-faksipalvelun, laitteella voi
lähettää muttei vastaanottaa fakseja.
Faksiasetusten määrittäminen kutakin työtä varten
Laitteessa on useita asetuksia faksien optimoimiseen Ne kaikki voidaan määrittää
Faksi
-näytössä.
Faksi
-näyttöön kuuluu kaksi sivua. Voit siirtyä ensimmäiseltä sivulta toiselle koskettamalla
Lisää
asetuksia
.
Jos haluat tietoja asetuksen käyttämisestä, kosketa asetusta ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa ohjepainiketta (
). Seuraavassa taulukossa on faksiasetusten yleiskuvaus.
Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää laitteen asetukset niin, että osa näistä asetuksista ei näy.
Asetukset on lueteltu järjestyksessä, jossa ne voivat olla näytössä.
Taulukko 2-2
Faksitöiden asetukset
Asetuksen nimi
Kuvaus
Tarkkuus
Tällä asetuksella voit valita lähtevien faksien tarkkuuden Suuren tarkkuuden kuvissa on paljon
pisteitä tuumalla (dpi, dots per inch), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienen tarkkuuden
kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia, mutta
tiedosto on pienempi.
Alkuperäisen puolet
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan kummankin puolen asettelun.
Ilmoitus
Tällä asetuksella voit pyytää lähtevän faksin tilaa kuvaavan ilmoituksen.
Sisällyksen suunta
Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: pystysuoraan vai
vaakasuoraan.
Alkuperäinen koko
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan sivukoon.
Kuvansäätö
Tällä asetuksella voit parantaa tiedoston yleistä laatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta,
terävyyttä ja kontrastia sekä käyttää
Taustan tyhjennys
-asetusta, joka poistaa himmeät kuvat
taustalta tai vaalean taustavärin.
Tekstin/kuvan optimointi
Tällä asetuksella voit optimoida faksin tietynlaiselle sisällölle sopivaksi. Voit optimoida faksin
tekstiä tai kuvia varten tai säätää asetusta manuaalisesti.
Faksien lähettäminen
1.
Aseta alkuperäinen asiakirja skannaustasolle tulostuspuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen
tulostuspuoli ylöspäin.
2.
Käynnistä faksitoiminto koskettamalla aloitusnäytössä
Faksi
.
3.
Voit lähettää faksin yhdelle tai usealle vastaanottajalle.
Määritä faksinumerot toisella tai molemmilla seuraavista menetelmistä:
Kirjoita faksinumero manuaalisesti.
Kosketa faksinäytön
Faksinumero:
-tekstin alapuolella olevaa ruutua, jotta
virtuaalinäppäimistö tulee näkyviin. Kirjoita faksinumero.
FIWW
Faksi
31
Sample
This manual is suitable for devices