HP CM8000 user manual download (Page 38 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 100
Työnkoontitoiminnon käyttäminen
Työn koonti
-asetuksella voit jakaa monimutkaisen työn pienempiin osiin. Tästä on hyötyä, kun skannaat
alkuperäistä asiakirjaa, jossa on enemmän sivuja kuin syöttölaitteeseen mahtuu, tai kun haluat yhdistää
erikokoisia sivuja samaan työhön. Voit asettaa alkuperäiset asiakirjat skannaustasolle tai käyttää
syöttölaitetta.
HUOMAUTUS:
Työn koonti
-asetus on käytettävissä myös
Kopioi
-,
Sähköposti-
ja
Verkkokansio
-
asetuksia varten.
1.
Aseta työn ensimmäinen osa asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannaustasolle.
HUOMAUTUS:
Jos skannaat lasilta, kukin sivu on erillinen osa.
2.
Valitse
Kopioi
,
Sähköposti
tai
Verkkokansio
ja määritä käytettävät asetukset.
3.
Kosketa
Työn koonti
ja valitse sitten
Työn koonti käytössä
. Kosketa
OK
.
4.
Skannaa ensimmäinen osa painamalla
Käynnistys
.
5.
Laite kehottaa asettamaan seuraavan osan.
Jos haluat käyttää jossakin osassa eri asetuksia kuin muissa osissa tai muuttaa koko työtä
koskevia asetuksia, valitse
Asetukset
.
Jos skannattavia osia on enemmän, kosketa
Skannaa
.
Kun olet skannannut kaikki osat, kosketa
Valmis
.
Jos sinun pitää aloittaa uudelleen alusta, kosketa
Peruuta työ
.
6.
Kun valitset
Valmis
, laite aloittaa työn käsittelemisen.
30
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices