HP CM8000 user manual download (Page 36 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 100
3.
Valitse
Alkuperäinen koko
4.
Valitse skannauskoko ja sen jälkeen
OK
. Tämä poistaa automaattisen koon tunnistuksen käytöstä.
5.
Valitse
Kopioi
Kopiointiasetusten muuttaminen
Laitteessa on useita asetuksia, joilla voidaan optimoida kopioiden laatu. Kaikki nämä asetukset voidaan
valita
Kopioi
-näytöstä.
Kopioi
-näytössä on useita sivuja. Voit siirtyä ensimmäiseltä sivulta seuraavalle koskettamalla
Lisää
asetuksia
. Sitten voit selata sivuja koskettamalla ylä- tai alanuolipainiketta.
Jos haluat tietoja asetuksen käyttämisestä, kosketa asetusta ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa ohjepainiketta (
). Seuraavassa taulukossa on kopiointiasetusten yleiskuvaus.
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää laitteen asetukset niin, että osa näistä
asetuksista ei näy. Asetukset on lueteltu järjestyksessä, jossa ne voivat olla näytössä.
Taulukko 2-1
Kopiointitöiden asetukset
Asetuksen nimi
Kuvaus
Puolet
Tällä asetuksella voit valita, onko alkuperäinen asiakirja tulostettu yksi- vai kaksipuolisesti ja
tulostetaanko kopiot yksi- vai kaksipuolisesti.
Väri/musta
Tällä asetuksella voit valita, tulostetaanko kopiot mustavalkoisina vai värillisinä. Valitse
Automaattinen tunnistus
, jos laitteen pitää automaattisesti tunnistaa alkuperäisen kunkin sivun
kohdalla, onko se mustavalkoinen tai värillinen, ja tehdä samanlainen kopio.
Jos valitset
Värillinen
tai
Automaattinen tunnistus
, voit myös valita
Värin laatu
. Valitse joko
Yleinen toimisto
tai
Ammattilaislaatu
. Eräiden paperityyppien kohdalla värin laaduksi voidaan
valita vain
Ammattilaislaatu
.
Pienennä/suurenna
Tällä asetuksella voit pienentää tai suurentaa kopioitua kuvaa. Kosketa
Skaalaus:
-tekstin
alapuolella olevaa ruutua ja määritä suurennusprosentti. Jos haluat pienentää kuvaa, määritä
arvoksi pienempi kuin 100 %. Jos haluat suurentaa kuvaa, määritä arvoksi suurempi kuin 100
%.
Paperin valinta
Tällä asetuksella voit valita lokeron, jossa on haluamasi kokoista ja tyyppistä paperia.
Kuvansäätö
Näillä asetuksilla voit parantaa kopion yleistä laatua. Voit esimerkiksi säätää asetuksia
Tummuus
,
Terävyys
ja
Kontrasti
sekä käyttää
Taustan tyhjennys
-asetusta, joka poistaa
himmeät kuvat taustalta tai vaalean taustavärin.
Sisällyksen suunta
Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: pystysuoraan vai
vaakasuoraan.
Jos kopioit kaksipuolista asiakirjaa, voit määrittää myös kääntöpuolen suunnan.
Tulostelokero
Tällä asetuksella voit valita tulostelokeron kopioita varten. Jos valinnainen HP:n
monitoimiviimeistelijä on liitetty, nidotut kopiot poistetaan aina tulostelokeroon 5. Jos
viimeistelijää ei ole asennettu,
Tulostelokero
-vaihtoehto ei ole näkyvissä.
Nidonta/Lajittelu
Tällä toiminnolla voit lajitella kopiot tulostelokerossa. Jos valinnainen HP:n
monitoimiviimeistelijä on liitetty, tämä toiminto sisältää nidonta-asetukset.
Tekstin/kuvan optimointi
Tällä asetuksella voit optimoida tulostuslaadun tietynlaiselle sisällölle sopivaksi. Tulostuslaatu
on mahdollista optimoida tekstiä, painettuja kuvia, valokuvia tai näiden yhdistelmää varten.
Sivuja/arkki
Tällä asetuksella voit kopioida monta sivua samalle arkille.
Alkuperäinen koko
Tällä asetuksella voit määrittää alkuperäisen asiakirjan sivukoon.
28
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices