HP CM8000 user manual download (Page 35 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 100
Erikokoisten alkuperäisten kopioiminen
Voit kopioida erikokoisille papereille tulostettuja alkuperäisiä asiakirjoja, kunhan arkeilla on yksi yhteinen
mitta ja se on enintään 297 mm . Voit esimerkiksi kopioida A4- ja A5-kokoisia tai Letter- ja Legal-kokoisia
arkkeja sekaisin.
1.
Järjestä alkuperäisen asiakirjan arkit niin, että ne kaikki ovat yhtä leveitä.
2.
Aseta arkit asiakirjansyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin ja säädä paperin leveysohjaimet
asiakirjaa vasten.
3.
Kosketa aloitusnäytössä
Kopioi
.
4.
Valitse
Lisää asetuksia
.
5.
Kosketa
Alkuperäinen koko
.
6.
Valitse
Yhdistetyt koot (sama leveys)
ja kosketa sitten
OK
.
7.
Kosketa
Kopioi
.
Kopioiminen skannaustasolta
1.
Aseta alkuperäinen asiakirja skannaustasolle tulostuspuoli alaspäin.
2.
Kohdista alkuperäisen yksi kulma skannaustason vasempaan yläkulmaan.
Jos haluat käyttää oletusarvoisia kopiointiasetuksia, valitse kopiomäärä ohjauspaneelin
numeronäppäimillä ja paina
Käynnistys
-painiketta.
Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse
Kopioi
. Määritä asetukset ja paina sitten
Käynnistys
-painiketta.
Lisätietoja mukautettujen asetusten käyttämisestä on kohdassa
Kopiointiasetusten muuttaminen
sivulla
28
.
HUOMAUTUS:
Voit käyttää joko ohjauspaneelin
Käynnistys
-painiketta tai kosketuspaneelin
Kopioi
-
painiketta.
Useimmiten laite tunnistaa lasille asetetun alkuperäiskappaleen koon automaattisesti. Jos
alkuperäiskappaleen koko ei ole vakiokoko tai haluat kopioida vain osan siitä, poista automaattinen
koon tunnistus käytöstä Alkuperäinen koko -toiminnolla ja määritä kopioitava alue:
1.
Valitse
aloitusnäytössä
Kopioi
.
2.
Valitse
Lisää asetuksia
FIWW
Kopioiminen
27
Sample
This manual is suitable for devices