HP CM8000 user manual download (Page 34 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 100
Kopioiminen
Alkuperäisiä asiakirjoja voi skannata asiakirjansyöttölaitteella tai skannerin lasilla. Laitteella voi
mukauttaa kopioita useilla tavoilla.
Kopioiminen asiakirjansyöttölaitteesta
Asiakirjansyöttölaitteeseen mahtuu enintään sata paperiarkkia.
1.
Aseta alkuperäinen asiakirja syöttölaitteeseen niin, että tulostuspuoli on ylöspäin ja asiakirjan
yläreuna osoittaa syöttölaitteen takaosaa kohti tai menee syöttöaukkoon ensimmäisenä. Jos
alkuperäinen asiakirja on kaksipuolinen, etupuolen on oltava ylöspäin.
HUOMAUTUS:
Asiakirjansyöttölaitteesta kuuluu merkkiääni ja vihreä valo syttyy, kun
alkuperäiskappale on asetettu oikein.
2.
Säädä paperinohjaimet niin, että ne koskettavat alkuperäistä asiakirjaa.
HUOMAUTUS:
Joihinkin laitteisiin järjestelmänvalvoja on voinut määrittää pakollisen kirjautumisen.
HUOMAUTUS:
A4- tai Letter-kokoisen asiakirjan lyhyt reuna kannattaa asettaa syöttölaitteen
takaosaa kohti, jotta laite toimii nopeammin.
Jos haluat tehdä kopioita käyttämällä kopioinnin oletusasetuksia, valitse kopioiden määrä
ohjauspaneelin numeropainikkeilla ja paina sitten
Käynnistys
. Jos haluat muuttaa asetuksia, kosketa
Kopioi
. Määritä asetukset ja paina sitten
Käynnistys
. Lisätietoja mukautetuista asetuksista on kohdassa
Kopiointiasetusten muuttaminen
sivulla
28
.
HUOMAUTUS:
Voit käyttää joko ohjauspaneelin
Käynnistys
-painiketta tai kosketuspaneelin
Kopioi
-
painiketta.
Ota alkuperäinen asiakirja tulostelokerosta, joka on asiakirjansyöttölaitteen syöttölokeron alla. Ota
kopiot tulostelokerosta, joka on laitteen vasemmassa reunassa.
26
Luku 2
Laitteen käyttäminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices