HP CM8000 user manual download (Page 33 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 100
2
Laitteen käyttäminen
Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista.
Kopioiminen
Faksi
Lähetä sähköpostiin
Lähetys verkkokansioon
Työn säilytys
Työn tilan tarkistaminen ja työjonon käyttäminen
Tulostaminen Windows-tietokoneesta
Tulostaminen Macintosh-tietokoneesta
FIWW
25
Sample
This manual is suitable for devices