HP CM8000 user manual download (Page 32 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 100
Erikoismateriaalien lisääminen
Seuraavassa taulukossa on ohjeita erikoismateriaalien lisäämisestä. Valitse tulostinohjaimessa oikea
paperityyppiasetus, jotta saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
HUOMAUTUS:
Windows-tulostinohjainta käyttäessäsi voit valita paperityypin
Paperi
-välilehden
avattavasta
Tyyppi on
-luettelosta.
Macintosh-tulostinohjainta käyttäessäsi voit valita paperityypin
Viimeistely
-ponnahdusvalikon
Viimeistely
-välilehdessä. Valitse avattava
Materiaalityyppi
-luettelo.
Taulukko 1-8
Erikoismateriaalin asettaminen
Paperityyppi
Lokeron 1 paperin suunta
Lokeroiden 2–4 paperin
suunta
Lokeron 5 paperin suunta
Tarrat
Etupuoli alas.
Käytä tarra-arkkien
tulostamiseen vain lokeroa 1.
Käytä tarra-arkkien
tulostamiseen vain lokeroa 1.
Kirjelomake tai esipainettu
paperi
Etupuoli alas ja yläreuna
oikealla.
Etupuoli ylös ja yläreuna
vasemmalla.
Etupuoli alas ja yläreuna
oikealla.
Rei'itetty paperi
Rei'itetty reuna laitteen
etuosaa kohti.
Rei'itetty reuna laitteen
etuosaa kohti.
Rei'itetty reuna laitteen
etuosaa kohti.
24
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices