HP CM8000 user manual download (Page 30 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 100
4.
Työnnä lokero takaisin laitteeseen.
5.
Määritä lokeron paperityyppi vastaamalla kehotukseen, joka tulee kosketusnäyttöön suljettuasi
lokeron. Voit myös tehdä näin:
a.
Kosketa aloitusnäytössä
Tarvikkeiden tila
.
b.
Kosketa
Lokerot
-välilehteä.
c.
Jos näytössä oleva paperityyppi ei ole oikea, kosketa lokeron nimeä ja kosketa sitten
Muokkaa
.
d.
Valitse oikea paperityyppi ja kosketa sitten
OK
.
Lokeron 5 täyttäminen
Tämä lokero on valmiiksi määritetty A4- tai Letter-kokoiselle paperille. Paperia mahtuu jopa 4 000 arkkia
(8 riisiä). Kokoasetusta ei voi muuttaa.
1.
Avaa lokeron 5 yläkansi ja lisää paperi. Lisää paperia kokonainen pakkaus kerrallaan. Lokeron
alusta laskeutuu sitä mukaa kuin lisäät paperia.
Aseta kirjalomake tai esipainettu paperi tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna oikealla.
HUOMAUTUS:
Aseta kirjalomake tai esipainettu paperi kaksipuolista tulostusta varten
tulostettu puoli ylöspäin ja yläreuna edellä.
Aseta rei'itetty paperi siten, että rei'itetty reuna on laitteen etuosaa kohti.
22
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices