HP CM8000 user manual download (Page 29 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 100
Lokeroiden 2, 3 ja 4 täyttäminen
Lokeroihin 2, 3 ja 4 voidaan asettaa erikokoisia ja -tyyppisiä papereita. Kuhunkin lokeroon mahtuu jopa
500 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m
2
.
1.
Avaa lokero 2, 3 tai 4.
2.
Lisää paperia kokonainen pakkaus kerrallaan. Aseta pitkä reuna aina lokeron etuosaa vasten.
Lisää kirjelomakkeet tai esipainetut paperit kuvapuoli ylöspäin ja ylälaita vasemmalle.
HUOMAUTUS:
Aseta kirjelomake tai esipainettu paperi kaksipuolista tulostusta varten
tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna oikealle.
Aseta rei'itetty paperi niin, että rei'itetty reuna on lokeron etuosaa vasten.
3.
Säädä molemmat ohjaimet niin, että ne naksahtavat oikean paperikokomerkinnän kohdalle.
FIWW
Paperilokeroiden täyttäminen
21
Sample
This manual is suitable for devices