HP CM8000 user manual download (Page 27 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 100
Paperilokeroiden täyttäminen
Kussakin lokerossa on merkinnät, jotka osoittavat oikean tavan asettaa paperi. Aina kun olet lisännyt
paperia lokeroon, laite kehottaa määrittämään lokeron asetukset paperin kokoa ja tyyppiä varten. Muista
aina valita oikea paperikoko ja -tyyppi, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Lokeron 1 (käsinsyöttölokeron) täyttäminen
Aseta tähän lokeroon vakio- tai erikoiskokoista paperia. Siihen mahtuu jopa 80 arkkia paperia, jonka
paino on 75 g/m
2
. Tämä lokero sopii myös paksummalle paperille, kuten kartongille, HP:n kiiltävälle
Edgeline-paperille tai esitepaperille.
1.
Liu'uta paperituki ylös, vedä se ulos ja avaa jatke.
2.
Siirrä paperinohjainta ulommas.
3.
Aseta paperi. Aseta paperi aina lyhyt reuna edellä.
FIWW
Paperilokeroiden täyttäminen
19
Sample
This manual is suitable for devices