HP CM8000 user manual download (Page 22 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 100
Tietynlaisille asiakirjoille suositeltu paperi
Laite tukee monia paperityyppejä. Valitse seuraavan taulukon tietojen perusteella kullekin
asiakirjatyypille sopiva paperi.
Taulukko 1-3
Eri asiakirjatyypeille suositellut paperit
Asiakirjatyyppi
Suositeltu paperi
Pinnan laatu
Yleinen kopiointi ja tulostus
toimistossa
HP:n toimistopaperi
HP Office LG (pitkäkuituinen)
Matta
Värillinen asiakirja
HP Bright White
Matta
Valokuvat, kuvat,
liiketoimintasuunnitelmat, esitteet,
mainoslehtiset, luettelot, kannet,
postikortit, merkit, kartat,
ruokalistat
HP:n kiiltävä Edgeline, 180 g/m
2
Kiiltävä
Kirjeenvaihto
HP:n toimistopaperi
HP Office LG (pitkäkuituinen)
Matta
Kirjelomake
HP Bright White
Matta
Raportti
HP Premium -esityspaperi, matta
HP:n esitepaperi, matta
Pinnoitettu himmeä
Ehdotus
HP Bright White
Matta
Tiedote
HP Bright White
Matta
Koulutusmateriaali
HP:n toimistopaperi
HP Office LG (pitkäkuituinen)
HP Office (rei'itetty)
Matta
Käyttöopas
HP:n toimistopaperi
HP Office LG (pitkäkuituinen)
HP Office (rei'itetty)
Matta
Eri lokeroihin sopivat paperityypit
Kun valitset paperityypin, laite ottaa käyttöön valmiiksi määritetyt asetukset, joilla saavutetaan paras
mahdollinen tulostuslaatu.
VAROITUS:
Jos valitsemasi paperityyppi ei vastaa lokerossa olevaa paperia, laite voi vahingoittua.
Taulukko 1-4
Eri lokeroihin sopivat paperityypit
Tulostinohjaimessa tai
ohjauspaneelissa mainittu
paperityyppi
Kuvaus
Lokero 1
Lokerot 2, 3 ja 4
Lokero 5
Tavallinen paperi
Tavallinen, päällystämätön paperi,
jonka paino on alle 150 g/m
2
X
X
X
14
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices