HP CM8000 user manual download (Page 21 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 100
Testatut ja yhteensopivat HP-paperit
Tuetut HP-paperit (ei optimoitu tälle
laitteelle)
Testatut muiden valmistajien paperit
Erikoispaperi
HP:n toimistopaperi - rei'itetty
HP:n tarra
Pohjois-Amerikan ulkopuolella
Clairealfa White
IP Rey Office
IP Duo Colourcopy
Mondi IQ Economy
M-Real Data Copy
Portucel Navigator Universal
Stora-Enso Multicopy
UPM Office copy/print
Xerox Premier
Reflex Pure White
Erikoispapereiden käyttöohjeita
Taulukko 1-2
Erikoispapereita koskevia ohjeita
Paperityyppi
Ohje
Tarra-arkit
Aseta tarra-arkit aina lokeroon 1. Tarra-arkin tulostuspuolen pitää olla alaspäin.
Tarra-arkin on oltava tasainen, eikä se saa käpristyä mihinkään suuntaan enempää kuin 13
mm .
Käytä vain kokonaisia tarra-arkkeja. Jos arkilla on tyhjää tilaa tarrojen välissä, tarrat voivat irrota
ja aiheuttaa tukoksia, joiden poistaminen on vaikeaa.
Älä käytä tarra-arkkeja, joissa on ryppyjä tai kuplia tai joista tarrat irtoilevat.
Kartonki
Lisää painavampaa kartonkia (enintään 220 g/m²) vain lokeroon 1.
Kartonkia, jonka paino on enintään 180 g/m², voi lisätä mihin tahansa lokeroon.
Kartongin sileyden pitää olla 100–180 Sheffield-yksikköä.
Kartongin tulee olla tasainen eikä se saa käpristyä mihinkään suuntaan enempää kuin 13 mm .
Älä käytä kartonkia, joka on rypistynyt, taittunut tai muuten vahingoittunut.
HP:n kiiltävä Edgeline
Aseta HP:n kiiltävää Edgeline -paperia vain lokeroon 1.
Ilmasta paperipino ennen kuin asetat sen lokeroon. Tämä vähentää arkkien tarttumista
toisiinsa.
Kalvot
Kalvot eivät sovi tälle laitteelle. Älä yritä tulostaa niitä.
Kirjekuoret
Kirjekuoret eivät sovi tälle laitteelle. Älä yritä tulostaa niitä.
Taulukko 1-1
Tämän laitteen tukemat paperityypit (jatkoa)
FIWW
Tuetut paperit
13
Sample
This manual is suitable for devices