HP CM8000 user manual download (Page 20 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 100
Tuetut paperit
Laite tulostaa hyvälaatuisia asiakirjoja mahdollisimman nopeasti, kun noudatat seuraavia ohjeita:
Laite on suunniteltu käyttämään monenlaisia toimistokäyttöön tarkoitettuja tavallisia
paperityyppejä. Valitse suositeltu paperityyppi, jotta laitteen suorituskyky on paras mahdollinen.
Säädä lokero aina oikean paperityypin mukaiseksi ja valitse oikea tyyppi tulostinohjaimella.
Käytit millaista paperia tahansa, tarkista, että se on hyvälaatuista ja ettei siinä ole viiltoja, lovia,
repeämiä, tahroja, irrallisia hiukkasia, pölyä, ryppyjä, aaltoja eikä koirankorvia.
Suositeltu paperi
Tässä osassa luetellut paperityypit on testattu, ja niiden tiedetään sopivan tälle laitteelle. Nämä
paperityypit jakautuvat kolmeen ryhmään:
Testatut ja yhteensopivat HP-paperit. Käytä näitä paperityyppejä, kun haluat parhaat mahdolliset
tulokset. Osa niistä on erityisesti suunniteltu tätä laitetta varten.
HP-paperit, joita ei ole erityisesti optimoitu tätä laitetta varten. Näitä papereita voidaan käyttää,
mutta tulokset eivät ehkä ole yhtä hyvät kuin testattuja ja yhteensopivia papereita käytettäessä.
Tietyt muiden kuin HP:n valmistamat paperit Näillä papereilla saavutetaan kohtuullinen
tulostuslaatu.
HUOMAUTUS:
Koska HP ei voi valvoa niiden valmistusta, myöhemmät valmistuserät eivät ehkä
vastaa aiempien testien tuloksia.
Voit ostaa HP-papereita toimistotarvikeliikkeistä tai tilata niitä osoitteesta
www.hpshopping.com
.
VAROITUS:
Jos käytät paperia tai muuta tulostusmateriaalia, joka ei täytä HP:n asettamia
vaatimuksia, voi aiheutua korjausta vaativia ongelmia. HP:n takuu ja huoltosopimukset eivät kata
tällaisia korjauksia.
Laitteella ei voi tulostaa kirjekuoria eikä piirtoheitinkalvoja.
Taulukko 1-1
Tämän laitteen tukemat paperityypit
Testatut ja yhteensopivat HP-paperit
Tuetut HP-paperit (ei optimoitu tälle
laitteelle)
Testatut muiden valmistajien paperit
Tavallinen paperi
HP:n toimistopaperi
HP:n monikäyttöpaperi
HP:n tulostuspaperi
HP:n kopiopaperi
HP:n LG-toimistopaperi
Esitepaperi
HP:n kiiltävä Edgeline, 180 g/m
2
HP Premium -esityspaperi, matta
HP:n esitepaperi, matta
HP All-In-One -paperi
HP:n tavallinen kopio- ja tulostuspaperi
HP LaserJet -paperi
HP:n värilaserpaperi
HP:n erikoispaperi
HP:n uusiopaperi toimistoille
HP:n Inkjet-paperi
HP:n värillinen Inkjet-paperi
HP Bright White
HP Premium Choice
Pohjois-Amerikassa
Boise X9
Domtar Copy Paper
GP Spectrum DP Copy
GP Copy Paper
IP HammerMill Fore MP
IP Great White Copy Paper
Wausau Exact Multipurpose
Weyerhauser Husky Xerocopy
Xerox 4200
12
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices