HP CM8000 user manual download (Page 16 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 100
Ohjauspaneelin käyttäminen
Ohjauspaneelissa on värillinen VGA-kosketusnäyttö, josta on helppo valita laitteen kaikki toiminnot.
Töitä ja laitteen tilaa voi ohjata painikkeilla ja numeronäppäimistöllä. LED-merkkivalot ilmaisevat laitteen
yleisen tilan.
Ohjauspaneelin sisältö
1
Virtapainike
Kytke tai katkaise laitteen virta.
2
Kosketusnäyttö
Valitse ja käytä laitteen mitä tahansa toimintoja.
3
Numeronäppäimistö
Määritä kopioiden määrä ja muita numerotietoja.
4
Keskeytys
-painike
Pysäytä laite, jotta voit lisätä jonoon uuden työn heti tulostettavaksi.
5
Lepotila
-painike
Siirrä laite sähköä säästävään lepotilaan.
Jos laite on jo lepotilassa, painikkeen vieressä oleva merkkivalo palaa
oranssina. Voit palauttaa laitteen valmiustilaan painamalla
Lepotila
-painiketta.
6
Palauta
-painike
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoihinsa ja tuo aloitusnäyttö näkyviin.
Jos olet kirjautunut laitteeseen, voit kirjautua ulos painamalla tätä painiketta.
Lisäksi tämä painike palauttaa laitteen taukotilasta normaaliin toimintatilaan.
7
Pysäytys
-painike
Pysäytä nykyinen työ. Työn tilanäyttö tulee esiin. Jos laite oli käsittelemässä
skannaustyötä, se peruuttaa työn heti. Jatka koskettamalla
OK
.
8
Käynnistys
-painike
Aloita kopioiminen, skannaaminen tai tallennetun työn tulostaminen tai jatka
keskeytetyn työn tulostamista.
9
Tyhjennä
-painike
Tyhjennä aktiivinen numero- tai tekstikenttä tai palauta siihen oletusarvo.
10
Huomautus
-merkkivalo
Ilmaisee, että laitteen tila edellyttää käyttäjän toimenpiteitä. Esimerkkejä tästä
ovat tyhjä paperilokero tai kosketusnäytössä oleva virheilmoitus.
11
Tiedot
-merkkivalo
Ilmaisee, että laite vastaanottaa tietoja.
12
Valmiustila
-merkkivalo
Ilmaisee, että laite on valmis käsittelemään minkä tahansa työn.
13
Kirkkaudensäädin
Säätää kosketusnäytön taustavalon kirkkautta.
8
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices