HP CM8000 user manual download (Page 15 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 100
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran, paina ohjauspaneelissa olevaa virtapainiketta.
VAARA
Älä paina päävirtakytkintä tai irrota virtajohtoa pistorasiasta, ellet ole katkaissut virtaa
ohjauspaneelin virtapainikkeella.
FIWW
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
7
Sample
This manual is suitable for devices