HP CM8000 user manual download (Page 12 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 100
Laite takaa (oikea puoli)
1
Päävirtakytkin
2
Virtajohdon liitäntä
VAARA
Älä paina päävirtakytkintä tai irrota virtajohtoa pistorasiasta, ellet ole katkaissut virtaa
ohjauspaneelin virtapainikkeella. Jos katkaiset laitteesta virran päävirtakytkimellä, kytke virta takaisin
vasta sitten, kun oranssi LED-merkkivalo on sammunut.
Laite takaa (vasen puoli)
Seuraavassa kuvassa ovat laitteen liitäntäportit.
4
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices