HP CM8000 user manual download (Page 10 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 100
Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja
Kaikkialla tässä oppaassa on tärkeitä tietoja sisältäviä vihjeitä, huomautuksia, muistutuksia ja
varoituksia.
VIHJE:
Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.
HUOMAUTUS:
Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän
suorittamisessa.
VAROITUS:
Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen
vaurioitumisen estämiseksi.
VAARA
Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien
katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.
2
Luku 1
Perustietoa laitteesta
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices