HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 90 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 111
89
B - Support og garanti
DAWW
Hewlett-Packard’s erklæring om begrænset garanti
Garantidækning
1
Hewlett-Packard garanterer over for slutbrugeren, at ovennævnte HP-produkter er uden
materiale- og fabrikationsfejl i ovenstående periode, gældende fra købsdatoen.
2
For softwareprodukter gælder HP’s begrænsede garanti kun ved manglende evne til at
udføre programmerede funktioner. HP kan ikke garantere, at driften af produktet vil være
uden afbrydelser og fejl.
3
HP’s garanti dækker kun defekter, der måtte opstå ved normal brug af produktet,
og dækker ikke andre fejl, herunder fejl der er opstået som følge af:
a
Forkert vedligeholdelse og modificering.
b
Software, medier, dele og forbrugsvarer, der ikke er fra HP eller ikke understøttes
af HP.
c
Drift uden for produktspecifikationerne.
d
Uautoriseret modifikation eller misbrug.
4
Hvis der anvendes blækpatroner, der ikke er fra HP, eller genopfyldte blækpatroner på
HP-printere, har det hverken indvirkning på garantien til kunden eller evt.
HP-supportkontrakt med kunden. Hvis der opstå printerfejl eller skader, der kan tilskrives
brug af en blækpatron fra en anden leverandør end HP eller genfyldte patroner, vil HP
opkræve almindelig timetakst og betaling for materialeforbrug i forbindelse med reparation
af printeren for den pågældende fejl eller skade.
5
Når HP i garantiperioden underrettes om en defekt i et produkt, der dækkes af HP’s
garanti, reparerer eller ombytter HP produktet efter eget skøn.
6
Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte et defekt produkt, der er dækket af HP’s garanti,
refunderer HP købsprisen inden for et rimeligt tidsrum, efter defekten blev indberettet.
7
HP er ikke forpligtet til at reparere eller ombytte produktet eller refundere købsprisen,
før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
8
Et ombytningsprodukt kan enten være nyt eller så godt som nyt, forudsat at dets funktion
som mindstekrav svarer til funktionen i det produkt, det erstatter.
9
HP-produkter kan indeholde renoverede dele, komponenter eller materialer hvis ydeevne
svarer til nye.
10
HP’s erklæring om begrænset garanti gælder i lande/områder, hvor det dækkede
HP-produkt distribueres af HP. Kontrakt om yderligere garantiservice, såsom service på
stedet, fås hos autoriserede HP-servicefaciliteter i lande/områder, hvor produktet
distribueres af HP, og hos autoriserede importører.
HP-produkt
Varighed af begrænset garanti
Software
1 år
Ekstraudstyr
1 år
Blækpatroner
6 måneder
Skrivehoveder
1 år*
Ekstern printerhardware (se oplysningerne nedenfor)
1 år
*Du kan finde mere detaljerede oplysninger om garanti på
.
Sample